Centrul pentru Legislație Nonprofit

Implicare socială, acțiune antreprenorială și politici publice

Implicare socială

Centrul pentru Legislație Nonprofit

Acțiune antreprenorială

Centrul pentru Legislație Nonprofit

Politici publice

Centrul pentru Legislație Nonprofit

Misiunea noastră

Centrul pentru Legislație Nonprofit deschide drumul către îmbunătățirea cadrului legislativ privind organizațiile neguvernamentale, dezvoltarea socială și stimularea antreprenoriatului.

“Societatea civilă are un rol primordial în realizarea unei democrații participative, în apărarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor, dar și în sprijinirea dezvoltării economice și sociale a grupurilor dezavantajate, fiind de multe ori inițiatorul și promotorul dezvoltării anumitor domenii de interes pentru societate cum ar fi asigurarea transparenței în spațiul public, promovarea participării publice, serviciile sociale, educația, dezvoltarea comunitară.”

Octavian RUSU, președinte CLNR

Obiective organizaționale

Creșterea și întărirea capacității și autorității organizațiilor neguvernamentale din România de a coagula interesele cetățenilor și de a îi reprezenta în relația cu administrația publică.

 

Stimularea nivelului de participare și implicare publică al ONG-urilor și al cetățenilor în elaborarea și promovarea politicilor publice.

 

Stimularea antreprenorialului social în rândul organizațiilor neguvernamentale și al persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile.

 
Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit trimite newsletteruri săptămânale cu oportunități de finanțare pentru organizațiile nonguvernamentale, sinteze ale inițiativelor legislative relevante sectorului nonprofit, precum și alte știri de interes. Pentru a vă înscrie, completați informațiile de mai jos.

Activitate organizată pe 4 paliere

Informare

Asistentă privind organizarea și funcționarea organizațiilor neguvernamentale.

Consultanță

Servicii specializate și structurate în funcție de particularitățile fiecărei organizații.

Advocacy

Derularea de campanii și inițiative de modificare a cadrului de reglementare în diverse domenii de interes public.

Cercetare

Elaborarea și promovarea unor rapoarte de politică publică

INFORMARE

Inițiativele privind îmbunătățirea legislației privind asociațiile și fundațiile, finanțarea publică a activităților nonprofit și participarea în procesul de achiziții publice sunt inițiative pe care ne-am concentrat încă de la înființare. CLNR contribuie la realizarea anuală a Raportului privind sectorul ONG în România publicat de Council of Foundations. Oferim informare și îndrumare pentru înființarea unui ONG pe întreg parcursul procedurii: rezervarea de nume, stabilirea sediului organizației, redactarea actelor constitutive, constituirea patrimoniului inițial, obținerea certificatului de cazier fiscal, depunerea dosarului la instanța competentă, asistență în instanță, înscrierea în registrul asociațiilor și fundațiilor, obținerea Certificatului de Înregistrare Fiscală. Cei 9 pași ce conturează activitatea de informare pot fi parcurși online pe siteul www.legiong.ro.

CONSULTANȚĂ

Centrul pentru Legislație Nonprofit oferă servicii de consultanță juridică specializată în domeniul ONG. Serviciile de consultanță sunt destinate atât cetățenilor care doresc sprijin pentru a identifica forma de organizare sau derularea întregii proceduri de constituire dar și organizațiilor neguvernamentale nou înființate sau care doresc consiliere juridică de specialitate.

Servicii de instruire și formare profesională

CLNR este, din anul 2015, furnizor acreditat de formare profesională în domeniul antreprenorialului.

  • Autorizare pentru derularea programului de formare Competențe antreprenoriale
  • Autorizare pentru derularea programului de formare Manager de Întreprindere Socială

ADVOCACY

Activitatea de advocacy reprezintă efortul organizat de a schimba legi, politici publice, programe guvernamentale, prin creșterea gradului de implicare al organizațiilor neguvernamentale, a cetățenilor, mass-media, mediul academic, mediul de afaceri și a altor părți interesate în luarea deciziilor publice de la nivel central și local. Campaniile de advocacy se structurează pe două tipuri mari de intervenții: la nivelul decidenților (Parlament și Guvern), poziționarea temei ca politică publică ce poate genera un interes al factorului decizional și „Coalition building”, prin cointeresarea altor actori sociali prin care se introduce pe agenda acestora temele principale de modificare / îmbunătățire a cadrului legislativ. O abordare specială constă în implicarea organizațiilor neguvernamentale în acțiuni antreprenoriale, activități care să genereze venituri din activitatea economică. În acest sens ne-am implicat în demersurile de advocacy de adoptare a legii economiei sociale și a prevederilor Codului Fiscal în măsură să stimuleze dezvoltarea acestor structuri. Două structuri de economie socială au fost înființate în perioada 2014 – 2015, generând o serie de provocări și experiențe care au fost ulterior valorificate în procesul de advocacy.

CERCETARE

Am învățat să ne argumentăm bine proiectele prin studii și cercetări, să facem analize ambițioase la nivel legislativ, să încurajăm rezultatele. Lucrăm cu specialiști cu expertiză în domeniu sociologic și răspundem nevoilor organizațiilor partenere și ale finanțatorilor. Centrul pentru Legislație Nonprofit efectuează cercetări cu privire la politicile publice, atât din perspectiva promovării unui cadrul juridic și fiscal privind activitățile organizațiilor neguvernamentale, cât și din perspectiva elaborării și promovării politicilor publice.

Contactează-ne !

Centrul pentru Legislație Nonprofit

Șos. Iancului Nr.19, Bl.106B, Sc. B, Ap.51, Sector 2, București

Orar

Luni-Vineri: 09:00 – 18:00

E-mail

office@clnr.ro