CLNR

LOGO CNLR_RO_WHITE

15 depoziții privind modificarea OG 26/2000 au fost depuse în cadrul unei audieri publice organizate de Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit (CLNR)

Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit (CLNR) a organizat pe 17 mai 2023, o audiere publică privind simplificarea și debirocratizarea procedurilor de organizare și funcționare a organizațiilor neguvernamentale.

Evenimentul a avut loc la București și a fost organizat în format hibrid, reunind peste 50 de reprezentanți din domeniul non-profit, juridic și administrație publică (fizic și online). Au fost depuse 15 depoziții, care au fost susținute într-un cadru riguros și bazat pe argumente.

Depozițiile au menționat modificări consistente ale OG 26/2000, în ceea ce privește: simplificarea procedurii de înregistrare și modificare a ONG-urilor, îmbunătățirea reglementării statutului de utilitate publică, clarificarea noțiunii de activitate economică, asigurarea liberului acces la date despre sectorul ONG și simplificarea procedurii de dizolvare a acestora.

Cele 15 organizații care au depus și susținut depoziții în cadrul audierii publice sunt:

 1. Ateliere Fără Frontiere
 2. Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC)
 3. Federaţia Asociaţiilor de Locatari Timişoara (FALT)
 4. Asociația Societatea Academică din România (SAR)
 5. Asociația pentru Relații Comunitare
 6. Asociația Gaucher România
 7. Fundația pentru dezvoltarea economiei sociale
 8. Atelierul Social Inserția SRL
 9. Asociația Română Anti SIDA (ARAS)
 10. Asociația ai voință, ai putere
 11. Asociația The New Pagan Dawn  (Noii  Zori  Păgâni)
 12. Asociația Techsoup
 13. Asociația Independentă pentru Transparența în Inițiative Sociale – AITIS
 14. Asociația Help Autism
 15. Arcadia Hinescu – avocat

Cadrul legal privind organizarea și funcționarea organizațiilor neguvernamentale stârnește, în continuare, numeroase  discuții în cadrul sectorului. Conform Raportului de cercetare realizat de CLNR,  majoritatea reprezentanților sectorului neguvernamental consideră că procedurile privind constituirea, modificarea sau dizolvarea ONGurilor sunt rigide, anevoioase, birocratice și au o durată excesivă. Nu trebuie să uităm faptul că organizațiile neguvernamentale au un rol primordial în consolidarea democrației în România și reprezintă un factor decisiv în procesul de elaborare a politicilor publice. Pentru o bună funcționare, ONGurile au nevoie de un cadru legal flexibil și modern. – Adriana Iordache, Manager de proiect CLNR.

Comisia de Experți alcătuită din – Av. Petre Matei, Av. Cristinel Buzatu, și Av. Radu Mititean, au analizat toate depozițiile și le vor sintetiza într-un raport, care urmează a fi făcut public.

Comisia de Inițiere a Audierii Publice este formată din Octavian Rusu, Președinte CLNR, Adriana Iordache, Manager de proiect CLNR, Diandra Tanasă, jurist CLNR și Ovidiu Voicu, Director executiv Centrul pentru Inovare Publică.

Vă invităm să consultați aici un rezumat al propunerilor formulate de deponenți. 

 

Audierea publică s-a desfășurat în cadrul proiectului Reducerea presiunii administrative și digitalizarea procesului de înființare, organizare și funcționare a organizațiilor neguvernamentale în România derulat de Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului îl reprezintă creșterea capacității și sustenabilității organizațiilor neguvernamentale prin promovarea unui cadru juridic favorabil și a unor instrumente utile bazate pe tehnologie pentru înregistrare, organizare și funcționare într-o perioadă de 18 luni. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. „Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă”.

***

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Despre Centrul pentru Legislație Non-profit

Centrul este o organizație non-profit, neguvernamentală lansată în 2013 cu scopul de a oferi o informare corectă și răspunsuri clare cu privire la aspectele juridice cu care se confruntă asociațiile și fundațiile în activitatea lor curentă. Asociația a creat o platformă de resurse pentru organizațiile non-guvernamentale (www.legiong.ro) și un serviciu de monitorizare a deciziei publice (issuemonitoring.ro).