CLNR

LOGO CNLR_RO_WHITE

A doua sesiune de formare privind utilizarea criteriilor sociale și de mediu în achizițiile publice din România are loc online, pe 15 și 16 iunie

Pentru a răspunde exigențelor legislației specifice, dar și satisfacerii nevoii identificate, printr-o abordare prietenoasă cu mediul, dar și cu impact social, documentația de atribuire a achizițiilor publice trebuie să întrunească anumite particularități.

Astfel, în ceea ce privește criteriile de calificare, operatorii economici trebuie să dispună de suficiente abilități de a implementa contractul din punctul de vedere al capacităților tehnice și profesionale. În cazul în care achiziția publică este rezervată, operatorul economic este un atelier protejat sau o „întreprindere socială”, iar în cazul unei achiziții verzi, operatorul trebuie să beneficieze de sisteme de asigurare a calității și de standarde de management de mediu.

Specificațiile tehnice pentru bunuri, servicii sau lucrări trebuie să includă cerințe sociale sau de mediu, cum ar fi etichete ecologice, cerințe de eficiență energetică sau alte cerințe prevăzute la nivel european. Printre criteriile de atribuire trebuie să se regăsească factori de evaluare care includ aspecte calitative, sociale şi/sau de mediu, în legătură cu obiectul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru. Contractul trebuie să prevadă clauze despre ambalare, transport și, dacă este cazul, despre proiectul social/de mediu.

Printre principalele priorități ale Uniunii Europene din următorul deceniu, se regăsește promovarea cheltuielilor responsabile, cu impact social și de mediu, care să contribuie la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Prin includerea criteriilor sociale și de mediu în procesul de realizare a achizițiilor, instituțiile publice pot contribui la protejarea mediului prin achiziționarea de produse și servicii prietenoase cu acesta, și la dezvoltarea socială prin contractarea anumitor servicii și produse din partea unităților protejate sau întreprinderilor sociale și de inserție.

Angajații departamentelor tehnice din autoritățile contractante și cei din departamentele de achiziție publică, care întocmesc, verifică și avizează documentații de atribuire, sunt invitați la o sesiune de formare despre utilizarea criteriilor sociale și de mediu în achizițiile publice din România.

Evenimentul are loc online, pe platforma Zoom, pe 15 iunie – în intervalul 13.30-17.00, și pe 16 iunie, în intervalul 10.00-13.30, și oferă participanților șansa de a afla mai multe despre: modele și exemple particulare de clauze și criterii sociale de bună practică, prevederi legislative la nivel național și European, economia circulară în contextul Green Deal și modele de clauze și criterii de mediu de bună practică.

Temele vor fi abordate de Alin Izvoran, expert achiziții publice, Claudia Petrescu, Centrul pentru Legislație Nonprofit, Lorita Constantinescu, Ateliere fără frontiere, dar și de invitați din sectorul economiei sociale.

Cei care doresc să participe se pot înscrie prin completarea acestui formular, până pe 13 iunie.

Eveniment organizat în cadrul proiectului Achiziții cu impact social și de mediu derulat de Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit în parteneriat cu Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj și Asociația Ateliere fără Frontiere cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este creșterea nivelului de implementare a achizițiilor cu impact social și de mediu la nivelul instituțiilor publice și al companiilor, în vederea îmbunătățirii incluziunii sociale a persoanelor din grupurile vulnerabile, inclusiv tineri și romi, si a calității vieții populației prin reducerea efectelor negative asupra mediului. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. „Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă”.