CLNR

LOGO CNLR_RO_WHITE

Achiziții

Îmbunătățirea cadrului juridic privind finanțarea publică a organizațiilor neguvernamentale

Slogan: Finanțări publice pentru ONG
Programului Operațional Capacitate Administrativă
Cod proiect: POCA 111409

Măsuri pentru creșterea participării la educație și prevenirea abandonului

Slogan: Merg la școală. Sunt Puternic!
Programul Operațional Capital Uman
Cod proiect: POCU 106886