CLNR

LOGO CNLR_RO_WHITE

Activitate organizată pe 4 paliere

informare

INFORMARE

Asisteță privind organizarea și funcționarea organizațiilor neguvernamentale.

Inițiativele privind îmbunătățirea legislației privind asociațiile și fundațiile, finanțarea publică a activităților nonprofit și participarea în procesul de achiziții publice sunt inițiative pe care ne-am concentrat încă de la înființare. CLNR contribuie la realizarea anuală a Raportului privind sectorul ONG în România publicat de Council of Foundations. Oferim informare și îndrumare pentru înființarea unui ONG pe întreg parcursul procedurii: rezervarea de nume, stabilirea sediului organizației, redactarea actelor constitutive, constituirea patrimoniului inițial, obținerea certificatului de cazier fiscal, depunerea dosarului la instanța competentă, asistență în instanță, înscrierea în registrul asociațiilor și fundațiilor, obținerea Certificatului de Înregistrare Fiscală. Cei 9 pași ce conturează activitatea de informare pot fi parcurși online pe siteul www.legiong.ro.

consultanta

CONSULTANȚĂ

Servicii specializate și structurate în funcție de particularitățile fiecărei organizații.

Centrul pentru Legislație Nonprofit oferă servicii de consultanță juridică specializată în domeniul ONG. Serviciile de consultanță sunt destinate atât cetățenilor care doresc sprijin pentru a identifica forma de organizare sau derularea întregii proceduri de constituire dar și organizațiilor neguvernamentale nou înființate sau care doresc consiliere juridică de specialitate.

Servicii de instruire și formare profesională

advocacy

ADVOCACY

Derularea de campanii și inițiative de modificare a cadrului de reglementare în diverse domenii de interes public.

Activitatea de advocacy reprezintă efortul organizat de a schimba legi, politici publice, programe guvernamentale, prin creșterea gradului de implicare al organizațiilor neguvernamentale, a cetățenilor, mass-media, mediul academic, mediul de afaceri și a altor părți interesate în luarea deciziilor publice de la nivel central și local. Campaniile de advocacy se structurează pe două tipuri mari de intervenții: la nivelul decidenților (Parlament și Guvern), poziționarea temei ca politică publică ce poate genera un interes al factorului decizional și „Coalition building”, prin cointeresarea altor actori sociali prin care se introduce pe agenda acestora temele principale de modificare / îmbunătățire a cadrului legislativ. O abordare specială constă în implicarea organizațiilor neguvernamentale în acțiuni antreprenoriale, activități care să genereze venituri din activitatea economică. În acest sens ne-am implicat în demersurile de advocacy de adoptare a legii economiei sociale și a prevederilor Codului Fiscal în măsură să stimuleze dezvoltarea acestor structuri. Două structuri de economie socială au fost înființate în perioada 2014 – 2015, generând o serie de provocări și experiențe care au fost ulterior valorificate în procesul de advocacy.

research

CERCETARE

Elaborarea și promovarea unor rapoarte de politică publică

Am învățat să ne argumentăm bine proiectele prin studii și cercetări, să facem analize ambițioase la nivel legislativ, să încurajăm rezultatele. Lucrăm cu specialiști cu expertiză în domeniu sociologic și răspundem nevoilor organizațiilor partenere și ale finanțatorilor. Centrul pentru Legislație Nonprofit efectuează cercetări cu privire la politicile publice, atât din perspectiva promovării unui cadrul juridic și fiscal privind activitățile organizațiilor neguvernamentale, cât și din perspectiva elaborării și promovării politicilor publice.