CLNR

LOGO CNLR_RO_WHITE

Analiză de nevoi sociale a cetățenilor din Sectorul 6 al Capitalei

Centrul pentru Legislație Nonprofit  împreună cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 își propun să realizeze o analiză a nevoilor sociale ale cetățenilor Sectorului 6 și a satisfacției beneficiarilor de prestații și servicii sociale.

Rezultatele acestei analize vor permite DGASPC Sector 6 să dezvolte noi servicii/ programe/ proiecte și să își definească viitoarele direcții de acțiune, având la bază o imagine mai clară a nevoilor existente în comunitate.

Daca locuiești în Sectorul 6 te rugăm să completezi acest chestionar:

https://sondaje.dgaspc6.ro/index.php/213963?lang=ro

Proiectul Parteneriat în dezvoltarea de politici sociale la nivel local, Cod MYSMIS 151211, este implementat prin Programului Operațional Capacitate Administrativă, Componenta 1 CP14/2021 pentru regiunea mai dezvoltată – Consolidarea capacităţii ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea dezvoltării la nivel local, Axa Prioritară: Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro și http://www.poca.ro.

Proiectul beneficiază de o finanțare totală de 385.158 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 377.454,84 lei (301.963,88 lei din FSE și 75.490,96 lei din bugetul național).