CLNR

LOGO CNLR_RO_WHITE

Antreprenoriatul feminin în mediul rural, un instrument important în realizarea obiectivelor privind egalitatea de gen și economia socială verde

La nivelul Uniunii Europene, femeile antreprenor reprezintă aproximativ o treime din persoanele care desfășoară activități independente, iar în mediul rural, procentul este același. În România, chiar dacă numărul femeilor care ocupă poziții de asociați sau acționari în cadrul unor întreprinderi mici și mijlocii a crescut ușor în ultimul timp, decalajul în ceea ce privește numărul antreprenorilor femei și bărbați, este încă mare, doar 36,84% fiind femei.

Diferența este și mai semnificativă la nivelul comunităților rurale unde, din cauza lipsei educației, a oportunităților reduse, a rolurilor sociale tradiționale încă existente, a ratei sărăciei, ca să numim doar câteva din impedimente, numărul femeilor care să își dezvolte o afacere proprie este mult mai mic.

Politicile Comisiei Europene privind egalitatea de gen contribuie ca aceasta să devină o realitate în țările din Uniunea Europeană, iar pașii în această direcție implică, alături de conștientizarea problemei și a importanței pe care femeile o au în dezvoltarea economică și socială a comunităților rurale, și promovarea unui rol mai activ al acestora și sprijinirea lor pentru înființarea şi administrarea unor structuri economice private.

Procesul de împuternicire a femeilor nu se poate realiza, însă, doar prin oferirea de sprijin financiar. Un rol extrem de important revine educației antreprenoriale, prin care viitoarele antreprenoare să acumuleze informații și să își dezvolte aptitudini necesare în acest sens, apelând la modele de digitalizare și economie socială.

În același timp, având în vedere prevederile Pactului European Verde, este esențial ca și antreprenoriatul dezvoltat în mediul rural să permită tranziția spre o economie socială și verde.

Proiectul Împuternicirea femeilor prin antreprenoriat verde și social – WE GREEN urmărește aceste două mari direcții ce conduc spre o Europă sustenabilă din punct de vedere social, economic și a mediului – egalitatea de gen în antreprenoriatul din mediul rural și ecologizarea economiei rurale.

Prin rezultatele așteptate – realizarea unui pachet inspirațional, dezvoltarea și implementarea unui program de consolidare a capacităților pentru educatorii formali și non-formali care lucrează cu femeile din mediul rural și un ghid pentru toate părțile interesate, proiectul contribuie la realizarea obiectivelor privind egalitatea de gen și economia socială verde la nivel național și european.

Proiectul #WEGREEN este finanțat prin ERASMUS+ și este implementat de Diesis Network, BK Con, SYNTHESIS, Universitatea Primorska , Mladi ambasadori și Centrul pentru Legislatie Nonprofit.