CLNR

LOGO CNLR_RO_WHITE

Centrul pentru Legislație Nonprofit publică manualul pentru trainerii în educație non-formală pentru o abordare holistică în ceea ce privește lucrul cu femeile rome

Femeile rome reprezintă unul dintre cele mai vulnerabile grupuri sociale, numărându-se printre victimele a ceea ce numim discriminare intersecțională, iar educația reprezintă unul dintre principalii factori care ajută la integrarea și împuternicirea grupurilor vulnerabile.

Manualul publicat de Centrul pentru Legislație Nonprofit reprezintă un ghid care strânge într-un singur loc informații privind rolul și utilizarea educației non-formale pentru facilitarea integrării și imputernicirii femeilor rome. În cadrul acestui manual, formatorii pot afla mai multe despre  abordarea holistică în procesul de educație, principiile care ar trebui luate în considerare și bunele practici în ceea ce privește lucrul cu femeile rome.

Manualul conține o prezentare a termenilor de educație formală, educație non-formală și educație informală, incluzând asemănări și diferențe între acestea, accentuând rolul important pe care il are educația non-formală în procesul de educație pe tot parcursul vieții, prin dezvoltarea socială și emoțională a individului.

Autorii manualului au realizat un profil al facilitatorului, amintind principalele sale responsabilități, dar și provocările pe care acesta le întâmpină în exercitarea rolului său, în timp ce un capitol foarte important este dedicat tehnicilor de training pentru formatorii de educație non-formală. Astfel, sunt amintite:

  1. Activități de spargere a gheții (ice-breaking)
  2. Interviu cu un expert
  3. Vizita de studiu
  4. Jocul de rol
  5. Dezbaterea
  6. Filme/ Spectacole
  7. Întrebări și răspunsuri/Grupuri de lucru

Un program de training care include aceste techinici, și care se adresează specialiștilor care oferă servicii de educație formală și non-formală în comunitățile de romi, a fost dezvoltat în cadrul proiectuluil PROMA – Promovarea integrării femeilor rome. Acesta este disponibil pe platforma http://promaproject.eu/proma-course, în cinci limbi (engleză, spaniolă, greacă, română și macedoneană) și include 23 de unități interactive, structurate în patru module, după cum urmează:

Modulul 1: Empatie – Conștientizarea de sine a femeilor rome,

Modulul 2: Gestionarea percepțiilor despre femeile rome,

Modulul 3: Tehnici de formare a adulților pentru formatori

Modulul 4: Bune practici de responsabilizare și creștere a nivelului scăzut de alfabetizare (competențe numerice și lingvistice), tehnici pentru femeile de etnie romă.

Abordarea holistică a educației poate îmbunătăți experiența de învățare a persoanelor din grupurile dezanvatajate și marginalizate, cum sunt femeiler rome, conducând la reducerea semnificativă a abandonului școlar.

Manualul pentru trainerii în educație non-formală pentru o abordare holistică în ceea ce privește lucrul cu femeile rome este  disponibil aici în limba engleză.