CLNR

LOGO CNLR_RO_WHITE

CLNR participă într-un nou proiect dedicat dezvoltării competențelor în economie socială

Proiectul baSE  – Blueprint for Social Economy and Proximity Skills & Advanced Trainings Schemes Adaptable to diverse Social Economy Ecosystem in Europe are ca scop crearea unei alianțe pentru cooperare sectorială privind competențele pentru economia socială și ecosistemul de proximitate.

Obiectivele Alianței includ:

  • Dezvoltarea unei strategii de competențe sectoriale
  • Proiectarea de soluții concrete de educație și formare
  • Stabilirea unui plan de acțiune pe termen lung
  • Abordarea deficitului de competențe și a șomajului

baSE reunește companii, furnizori de învățământ superior și de educație și formare profesională (EFP), instituții de cercetare, parteneri sociali și experți în domeniu din 10 țări europene: Belgia, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Polonia, România, Slovenia, Spania.

Proiectul baSE facilitează transferul de informații între toți actorii implicați, contribuind astfel la dezvoltarea ecosistemului. Proiectul abordează necorelările competențelor pentru perfecționarea și recalificarea practicientilor din economia socială, prin furnizarea de noi abilități profilelor ocupaționale din sectorul de economie socială.

Rezultatele proiectului:

  • Analiza nevoilor de abilități și competențe pentru sectorul economiei sociale
  • “SocioComp” – cadru de  competențe pentru programe  noi de studii și actualizarea  profilurilor  ocupaționale existente
  • Platforma MOOC – cursuri de formare profesională pentru tranziția ecologică și digitală a întreprinderilor din economia socială
  • Recomandări de politici pentru consolidarea ofertei de formare profesională în domeniul economiei sociale
  • Revista dedicată principalelor tendințe în economia socială  din Europa