CLNR

LOGO CNLR_RO_WHITE

Consultare publică: Identificarea nevoilor beneficiarilor serviciilor sociale din Sectorul 6  

Activitatea de consultare publică din cadrul proiectului POCA ”Parteneriat în dezvoltarea de politici sociale la nivel local” se concentrează pe organizarea a cel puțin două procese de consultare publică pe teme specifice legate de protecția socială în Sectorul 6. Aceste procese de consultare reprezintă, pe de o parte, o oportunitate importantă pentru cetățeni, organizații neguvernamentale și mediul academic de a-și exprima opiniile și de a contribui activ la dezvoltarea serviciilor sociale, iar pe de altă parte, o modalitate prin care instituțiile administrației publice pot să colecteze informații despre nevoia de servicii sociale și cele mai eficiente căi de a le furniza.  

În același timp, consultarea publică este un instrument de colectare a opiniilor societății civile despre anumite probleme sociale și modalitățile de rezolvare a lor, precum și de identificare a soluțiilor optime la provocările existente.  

Primul proces de consultare publică a avut loc la finalul lunii iunie, și s-a concentrat pe identificarea nevoilor beneficiarilor serviciilor sociale și a modalităților de satisfacere a acestora existente în sectorul 6.  În cadrul acestui proces, a fost solicitat participanților să identifice nevoile și să ofere sugestii pentru a veni în sprijinul rezolvării lor. Scopul a fost de a obține o înțelegere mai profundă a nevoilor reale ale comunității și să dezvoltăm soluții adecvate și eficiente. 

În cadrul consultării publice, au reieșit aspecte curente, general întâlnite de către cei prezenți, dar și puncte de vedere inedite generate de experiențe specifice cu anumite cazuri.  

Astfel, au fost identificate aspecte precum:  

 • Nevoile beneficiarilor sunt influențate de contextul în care se află, aceștia solicită lucruri care echilibrează structura lor internă, mediul psihologic profund;  
 • Nevoia de bază în cazul copiilor este cea de atenție și acceptare, cer lucruri pentru că nu sunt băgați în seamă decât atunci cand cer ceva;  
 • Nevoia de consiliere a părinților, problemele sunt ale întregii familii, nu doar ale copilului;  
 • Nevoia de sprijin este mai acută pentru copiii care au depășit vârsta de 15 ani;  
 •  Nevoia de a nu abandona școala este foarte mare (au nevoie de rechizite, masă caldă și voluntari care să lucreze cu ei, ca exemple că se pot realiza în viață prin educație);  
 • Nevoia urgentă de servicii de sănătate mintală a persoanelor cu probleme psihice care se află în comunitate, cărora nu li se oferă servicii sau serviciile nu sunt adaptate nevoilor lor;  
 • Nevoia ca serviciile sociale să fie accesibile în stradă, nu să fie așteptați beneficiarii în birouri;  
 • Nevoia foarte mare de servicii juridice în comunitate, nu există suficiente servicii juridice gratuite pentru cei care nu și le permit (asistare în instanță în cauze de violență domestică, încredințarea copiilor, pensii alimentare, divorțuri etc.);  
 •  Nevoia de accesibilizare pentru toate tipurile de dizabilități;  
 • Nevoile persoanelor instituționalizate, cu dizabilități, care ar trebuie reintegrate în familii, dar familiile acestora au alte nevoi urgente nerezolvate, care le împiedică să preia persoana cu dizabilități;  
 • Nevoia de socializare pentru copii și persoane vârstnice;  
 • Nevoia acută de servicii pentru persoanele dependente din comunitate care nu își permit să acopere costurile serviciilor de ajutor;  
 • Nevoia uriașă a persoanelor cu boli incurabile (lipsa serviciilor de îngrijire, presiunea financiară foarte mare, nevoia de consiliere psihologică pentru întreaga familie, suport psihologic și social pentru pentru persoanele care au boli incurabile);  
 • Nevoia de servicii paleative;  
 • Nevoia unei echipe mobile care să viziteze aceste persoanele vârstnice sau cele cu dizabilități, nevoia de ajutor în activitățile instrumentale – cumpărături, curățenie, igienă etc.  
 • Nevoia de a găsi toate datele de contact ale tuturor furnizorilor de servicii pentru fiecare tip de cazuistică într-un singur loc, preferabil la DGASPC, accesibile tuturor beneficiarilor dar și specialiștilor din tot sectorul 6;  
 • Nevoia de activare comunitară, trebuie activate și alte resurse comunitare, deoarece acestea există, făcându-se vizibile atât în criza COVID-19, cât și în criza refugiaților ucrainieni, nevoia de a motiva voluntari din comunitate care să se implice în rezolvarea nevoilor comunității;  

A doua consultare publică se va desfășura pe 26 iulie folosind metoda World Cafe și se va axa pe identificarea serviciilor sociale necesare pentru a răspunde nevoilor beneficiarilor serviciilor sociale din sectorul 6.