CLNR

LOGO CNLR_RO_WHITE

Dezbatere despre activitatea economică a organizațiilor neguvernamentale, buna guvernanță și transparență

Ieri, 21 martie, Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit (CLNR) a organizat o dezbatere online, reunind peste 50 de reprezentanți ai sectorului neguvernamental, juriști și reprezentanți  ai autorităților publice, cu privire la identificarea unor propuneri de îmbunătățire a reglementărilor privind activitatea economică a organizațiilor neguvernamentale, buna guvernanță și transparență, pornind de la problemele și situațiile cu care se confruntă reprezentanții sectorului neguvernamental în viața de zi cu zi. 

Un subiect de mare interes a fost reglementarea activității economice a ONGurilor, pornind de la necesitatea unei mai clare definiții a acesteia în legislație. În plus, s-a discutat despre perspectiva includerii de coduri CAEN în statut, în cazul organizațiilor care desfășoară activități economice. 

Referitor la buna guvernanță, o propunere susținută de participanți a fost aceea de a înlocui consiliul director cu un director, în situațiile în care există numai trei membri asociați. În plus, obligativitatea numirii unui cenzor a fost văzută de participanți drept o cerință legitimă pentru asociațiile cu mai mult de 50 de membri sau cu venituri anuale de peste 500.000 euro.   

De asemenea, s-a discutat despre necesitatea de a avea un cod de conduită al ONGurilor, care să asigure un nivel ridicat de calitate în ceea ce privește buna guvernanță și regulile de funcționare și organizare internă a acestora. Credem că această abordare ar putea ajuta sectorul neguvernamental să își gestioneze mai bine resursele, câștigând astfel și mai mult încrederea cetățenilor. Totodată, aceste standarde de calitate ar ajuta acest sector să își îmbunătățească constant activitățile.  

În privința asigurării transparenței, responsabilitatea ar trebui să fie în primul rând, a autorităților publice care oferă resurse financiare sectorului ONG. Organizațiile beneficiare nu ar trebui să aibă obligația, ci posibilitatea de a oferi date despre activitatea lor, pentru a nu îngreuna în mod nejustificat activitatea acestora, în special a celor cu resurse limitate.  

Ne bucurăm că aceste teme au fost aduse în atenția reprezentanților sectorului neguvernamental și a autorităților publice, și că s-a generat o discuție importantă despre aceste subiecte. Aceste concluzii vor fi transmise ulterior către Ministerul Justiției, împreună cu o serie de amendamente la OG 26/2000.  

Această dezbatere a fost organizată în cadrul proiectului „Reducerea presiunii administrative și digitalizarea procesului de înființare, modificare și funcționare a organizațiilor neguvernamentale în România”, prin care ne dorim să creștem capacitatea și sustenabilitatea organizațiilor, prin promovarea unui cadru juridic favorabil și a unor instrumente bazate pe tehnologie pentru înregistrare, organizare și funcționare.