CLNR

LOGO CNLR_RO_WHITE

Ghid pentru angajatori pentru prevenirea și combaterea discriminării la locul de muncă

Chiar dacă domeniul muncii beneficiază de unele dintre cele mai complexe reglementări pentru prevenirea, combaterea și sancționarea discriminării, fenomenul este încă foarte des întâlnit la majoritatea locurilor de muncă.

La locul de muncă, discriminarea poate lua mai multe forme și se poate regăsi în procesul de recrutare, la remunerare, la stabilirea sau schimbarea condițiilor și a sarcinilor sau chiar a locului de muncă pentru anumite persoane (ex. LGBTQI), la accesul la cursuri de formare și perfecționare, la promovare, sau la relațiile dintre angajați și relațiile cu clienții etc.

Persoanele discriminate în mod sistematic devin vulnerabile din punct de vedere social și economic, deoarece întâmpină dificultăți la accesarea oportunităților de angajare și integrarea pe piața forței de muncă, ceea ce duce la creșterea riscului de marginalizare și sărăcie.

Pentru a putea răspunde la diversitatea din societate și pentru a se asigura că aceasta este fructificată prin alegerea celor mai buni angajați pentru ocuparea anumitor poziții, companiile trebuie să își orienteze prioritățile în direcția managementului diversității și să dezvolte politici interne care previn și sancționează orice formă de discriminare.

Centrul pentru Legislație Nonprofit vine în întâmpinarea angajatorilor și publică Ghid pentru angajatori pentru prevenirea și combaterea discriminării la locul de muncă, ce poate fi consultat aici .

Materialul este realizat în cadrul proiectului IntersectVoicesîn Europa: Combatereadiscriminăriiîmpotrivafemeilorrome, REC-RDIS-DISC-AG-2019, finanțat de Comisia Europeană, și este implementat de Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit (CLNR), Asociaţia E-Romnja, Helsinki Deaconess Institute – Finlanda (Coordonator) și Asociația Romni Onlus . Pentru detalii suplimentare despre proiect, vă rugăm să accesați https://old.clnr.ro/project/intersectvoices-in-europa-combaterea-discriminarii-impotriva-femeilor-rome/  și https://www.hdl.fi/en/intersect/