CLNR

LOGO CNLR_RO_WHITE

IDEAL – Incluziune și dezvoltare prin economia socială – Planuri de afaceri câștigătoare

În data de 29 septembrie 2020, în cadrul proiectului IDEAL – Incluziune și dezvoltare prin economia socială, a fost finalizat procesul de evaluare și selecție a planurilor de afaceri sociale depuse in cadrul concursului derulat prin proiect. Până la data limită, 10 septembrie 2020, au fost depuse 46 de planuri de afaceri, iar în urma evaluării administrative, 2 dintre acestea au fost declarate neeligibile.

Prin acest proiect ne-am propus înființarea și sprijinirea a 21 de întreprinderi sociale din regiunile: Sud Muntenia, Centru și Nord Vest. Datorită calității ridicate a planurilor de afaceri depuse precum și a punctajului strâns obținut în urma evaluării, s-a decis la nivelul managementului de proiect ca numărul planurilor de afaceri care vor fi sprijinite în vederea înființării și funcționării să fie 22 planuri de afaceri.

Procesul de evaluare a planurilor de afaceri a fost realizat de către o comisie care a inclus experți externi, persoane din afara echipei de implementare a proiectului, cu vastă experiență în diferite domenii relevante pentru proiectul nostru, respectiv: economie socială, incluziune socială, înființare și funcționare întreprinderi sociale, implementare măsuri de incluziune socială, elaborare acte normative în domeniul economiei sociale, mediul bancar – analiză planuri de afaceri, analiză sustenabilitate și fezabilitate planuri de afaceri, management financiar, mediul de afaceri – experiență antreprenorială în diferite domenii, consultanță și mentorat pentru afaceri, cunoașterea mediului de afaceri la nivelul regiunilor de implementare ale proiectului, experiență în evaluarea fezabilității și sustenabilității afacerilor.

Mulțumim tuturor participanților din cadrul concursului planurilor de afaceri sociale, iar celor 22 de antreprenori sociali le dorim mult succes!

Proiectul este implementat de Euzone Consultancy Network SRL în parteneriat cu Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit și Fundația Toflea și este finanțat prin POCU.