CLNR

LOGO CNLR_RO_WHITE

Audiere publică privind îmbunătățirea cadrului legal privind procedura de înființare, modificare și dizolvare a organizațiilor neguvernamentale – modificări OG 26/2000   

Organizațiile neguvernamentale joacă un rol primordial în consolidarea democrației în România și reprezintă un factor decisiv în procesul de elaborare a politicilor publice. Pentru o bună funcționare, acestea au nevoie de un  cadru legal flexibil și modern, care să asigure un echilibru între libertatea de asociere și protejarea principiilor statului de drept, dar și să garanteze independența societății civile față de autoritățile statului.

În ultimii ani, cadrul legal privind organizarea și funcționarea organizațiilor neguvernamentale a stârnit numeroase controverse, iar majoritatea reprezentanților sectorului neguvernamental consideră că procedurile privind constituirea, modificarea sau dizolvarea organizațiilor sunt rigide, anevoioase, birocratice și au o durată excesivă.

Centrul pentru Legislație Nonprofit consideră că organizarea unei consultări publice cu privire la Ordonanța de Guvern nr.26/2000 este necesară și utilă, întrucât este nevoie de o modificare  consistentă a acestui cadru legal. Punerea acestei teme în discuție prin intermediului procedurii de  audiere publică asigură exprimarea punctelor de vedere ale factorilor interesați, într-un cadru riguros și bazat pe argumente.

Temele supuse consultării în audierea publică:

  1. Simplificarea procedurii de înregistrare și modificare a ONGurilor
  2. Îmbunătățirea reglementării statutului de utilitate publică al ONGurilor
  3. Clarificarea noțiunii de activitate economică a ONGurilor
  4. Asigurarea liberului acces la date despre sectorul ONG.
  5. Simplificarea procedurii de dizolvare a ONGurilor.

Audierea publică are loc la ARTHUB (Str. Gen. Constantin Budișteanu nr. 10). Persoanele din alte localități vor avea posibilitatea să participe și online.

Invităm  toate persoanele interesate să își exprime opinia, în cadrul audierii publice, prin formularea argumentată a răspunsurilor la întrebările motivației evenimentului (aceasta poate fi consultată aici)

Înscrierea la eveniment se face prin completarea acestui formular,  care trebuie completat, atât de cei care vor fi prezenți în sală, cât și de cei care vor participa online. 

Regulamentul de participare este disponibil aici.

Cei care doresc să depună o depoziție pot consulta un scurt îndrumar aici.

Depozițiile colectate se vor sintetiza de către Comisia de Experți într-un raport sinteză care va fi făcut public ulterior evenimentului.

Comisia de Inițiere a Audierii Publice este formată din:

  • Octavian Rusu, CLNR
  • Adriana Iordache, CLNR
  • Diandra Tanasă, CLNR
  • Ovidiu Voicu, Centrul pentru Inovare Publică

Audierea publică are loc în cadrul proiectului Reducerea presiunii administrative și digitalizarea procesului de înființare, organizare și funcționare a organizațiilor neguvernamentale în România derulat de Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului îl reprezintă creșterea capacității și sustenabilității organizațiilor neguvernamentale prin promovarea unui cadru juridic favorabil și a unor instrumente utile bazate pe tehnologie pentru înregistrare, organizare și funcționare într-o perioadă de 18 luni. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. „Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă”.