CLNR

LOGO CNLR_RO_WHITE

Instrumente și mecanisme de evaluare participativă a rezultatelor și impactului politicilor sociale la nivelul sectorului 6, în cadrul proiectului Parteneriat în dezvoltarea de politici sociale la nivel local

Conform Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei, în sectorul serviciilor sociale, sistemele de evaluare a nevoilor sau de management al informațiilor sunt foarte puține și foarte rar utilizate în politica și practicile locale de luare a deciziilor. Unul dintre motive îl reprezintă absența datelor despre problemele sociale existente la nivel local, despre nevoile anumitor categorii de populație, și despre disponibilitatea serviciilor pentru rezolvare acestora.

Prin  proiectul POCA Parteneriat în dezvoltarea de politici sociale la nivel local, Cod MySMIS 151211, Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit, Primăria Sectorului 6 a Municipiului București și Direcția pentru Asistență Socială și Protecția Copilului a Sectorului 6 au dezvoltat un parteneriat în vederea formulării şi promovării politicilor din domeniul protecției sociale, la nivelul Sectorului 6 Bucureşti.

Primul pas în această direcție a fost realizarea unei analize a nevoilor sociale ale cetățenilor Sectorului 6 și a satisfacției beneficiarilor de prestații și servicii sociale. Această analiză va permite DGASPC Sector 6 să dezvolte noi servicii și programe pentru a veni în întâmpinarea și rezolvarea acestor nevoi,  și pentru a-și defini viitoarele direcții de acțiune, având la bază o imagine mai clară a nevoilor existente în comunitate.

Ca instrumente de colectare de date, au fost dezvoltate chestionare de evaluare adresate beneficiarilor și reprezentanților din instituții publice și ONG-uri din sectorul 6. Acestea, dar și bazele de indicatori de măsurare a impactului social  pentru copii și pentru persoane adulte și vârstnice, precum și un raport de analiză privind monitorizarea și evaluarea politicilor și strategiei în domeniul protecției sociale, se regăsesc printre rezultatele proiectului. Acestea pot fi consultate la următoarele linkuri:

Monitorizarea și evaluarea impactului măsurilor de politică publică în domeniul protecției sociale reprezintă un proces esențial pentru asigurarea dezvoltării durabile și promovarea egalității de șanse într-o comunitate. Acest aspect este cu atât mai important în contextul Sectorului 6 București, unde nevoile sociale și demografice sunt diverse și mereu în schimbare. Printre rezultatele proiectului se află și un ghid de bune practici în monitorizarea și evaluarea impactului măsurilor de politică publică în domeniul protecției sociale, care poate fi consultat aici, și un mecanism de consultare publică în domeniul protecției sociale, aflat aici.

Proiectul Parteneriat în dezvoltarea de politici sociale la nivel local, Cod MYSMIS 151211, a fost  implementat în perioada august 2022 – septembrie 2023,  prin Programului Operațional Capacitate Administrativă, Componenta 1 CP14/2021 pentru regiunea mai dezvoltată – Consolidarea capacităţii ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea dezvoltării la nivel local, Axa Prioritară: Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro și http://www.poca.ro.