CLNR

LOGO CNLR_RO_WHITE

Mecanism de consultare pentru elaborarea politicilor şi strategiilor în domeniul protecţiei sociale la nivelul Sectorului 6 din București

Unul dintre obiectivele specifice ale proiectului Parteneriat în dezvoltarea de politici sociale la nivel local îl constituie dezvoltarea unui mecanism de consultare a autorităţilor şi instituţiilor publice cu ONG-urile, partenerii sociali, instituţiile de învăţământ superior acreditate precum şi a cetăţenilor în elaborarea politicilor şi strategiilor în domeniul protecţiei sociale la nivelul sectorului 6.

Cu toate că la nivelul acestui sector există 17 convenții de colaborare cu organizații neguvernamentale, care desfășoară activități în domeniul asistenței sociale, consultările cu acestea au loc punctual, nu sistematic. Nu există un mecanism de consultare validat a acestor ONG-uri, care să permită organizarea de procese de consultare periodice, deși, în cadrul Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale in Sectorul 6 este prevazută o astfel de activitate pentru susținerea și atragerea de parteneriate.

Monitorizarea și evaluarea politicilor publice reprezintă un proces participativ prin care actori interesați sunt implicati în toate etapele de creare, colectare de date și formulare de propuneri de politică publică. Pentru o comunicare eficientă dintre administrație și actorii relevanți din domeniul protecției sociale, a fost realizat un mecanism de consultare publică.

Realizarea acestui mecanism presupune mai multe etape:

  1. Constituirea unui grup de lucru dedicat dezvoltării unui mecanism de consultare cu societatea civilă și mediul academic în domeniul protecției sociale.
  2. Elaborarea efectivă a mecanismului de consultare.
  3. Organizarea unei sesiuni de informare pentru angajații din serviciile de protecție socială, cu scopul de a familiariza personalul cu utilizarea mecanismelor de consultare.
  4. Realizarea unei faze pilot pentru testarea și evaluarea eficacității mecanismului de consultare.
  5. Revizuirea și ajustarea mecanismului de consultare pe baza feedback-ului și experienței acumulate.

În primă etapă a fost constituit un grup de lucru pentru dezvoltarea mecanismului de consultare, care a propus un plan de consultare și instrumente de consultare publică pentru îmbunatățirea mecanismelor de monitorizare și evaluare existente. Acestea urmează să fie integrate într-o platformă digitală, pe care Primăria Sector 6 o va realiza, și vor fi prezentate angajaților din serviciile de protecție socială și aleșilor locali în cadrul unei sesiuni sesiune de informare.

Mecanismul de consultare a fost pilotat în cadrul proiectului prin organizarea a două sesiuni de consultare publică pe teme precum: 1) mecanisme de monitorizare și evaluare existente, 2) nevoia de servicii sociale și nevoile beneficiarilor de servicii sociale din cadrul Sectorului 6, 3) furnizarea serviciilor sociale în Sectorul 6.

Recomandările și observațiile primite pe parcursul consultărilor publice au fost integrate în forma finală a Mecanismului de consultare, care poate fi consultată aici.

Un infografic poate fi consultat aici.