CLNR

LOGO CNLR_RO_WHITE

Platformă de sprijin pentru trainerii de educație formală și non-formală pentru femeile rome, lansată în cadrul proiectului PROMA

Ziua Internațională a Femeii este o ocazie să sărbătorim femeile care, prin realizările lor deosebite, au contribuit la o lume mai bună și la dezvoltarea unei societăți în care drepturile femeii contează. De asemenea, în această zi, este mai important ca oricând să ne amintim că egalitatea de gen rămâne încă un obiectiv pentru care trebuie să milităm și că respectarea drepturilor femeilor este esențială într-o societate democratică. 

Unul dintre aceste drepturi este dreptul la educație, care înseamnă și o șansă în plus la o viață mai bună. În secolul XXI, încă există discriminare în ceea ce privește accesul egal la educație de calitate, iar fetele și femeile rome sunt unul dintre grupurile cele mai vulnerabile din Europa. 

Prin proiectul Promoting the Integration of Roma Women (PROMA) contribuim activ la împuternicirea femeilor rome, prin intermediul educației. Astfel, în urma unei analize privind nevoile femeilor rome la nivel de educație formală și non-formală, am dezvoltat o platforma online, un instrument interactiv util atât femeilor rome, cât și formatorilor care lucrează cu acestea. 

Ce este această platformă și de ce este utilă?
Platforma asigură un mediu virtual de învățare, punând la dispoziția utilizatorilor o colecție de materiale, module, manuale și instrumente de evaluare despre:
– Istoria, cultura și identitatea romani și percepțiile asupra acesteia;
– Excluziunea socială;
– Împuternicirea femeilor rome;
– Tehnici de training adaptate femeilor rome;
– Bune practici și exerciții pentru îmbunătățirea experienței de învățare;
– Metode de dezvoltare personală și profesională pentru femeile rome.

O secțiune specială este rezervată Abilităților de Management al Carierei, dedicată femeilor rome care doresc să își îmbunătățească abilitățile profesionale prin patru etape:
– cunoașterea de sine;
– identificarea nevoilor pieței și abilităților necesare angajării;
– explorarea carierei profesionale;
– dezvoltarea de abilități digitale necesare pentru a fi considerat un candidat eligibil.

De asemenea, secțiunea pune la dispoziție și consultanță pentru construirea unui plan de management al carierei adaptat femeilor rome.

Această platformă este un instrument care permite formatorilor o mai bună înțelegere a particularităților culturii rome, implicarea în susținerea incluziunii sociale a femeilor rome, îmbunătățirea abilităților de a dezvolta și livra o experiență mai bună de învățare, care să conducă la reducerea abandonului școlar în rândul fetelor și femeilor rome.

Platforma poate fi accesată AICI.

Platforma a fost realizată în cadrul proiectului PROMA – Promoting the integration of Roma women, finanțat de Erasmus+, Contract nr. 2020-1-RO01-KA204-080214.
Parteneri: Centrul pentru Legislație Nonprofit, Magenta Consultoria, Roma Resources Center Skopje, BK Consult, Symplexis