CLNR

LOGO CNLR_RO_WHITE

Politicile publice în domeniul protecției sociale dezvoltate pe plan local printr-un parteneriat între Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit și Primăria Sectorului 6 al Municipiului București

Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit, Primăria Sectorului 6 al Municipiului București și Direcția pentru Asistență Socială și Protecția Copilului a Sectorului 6, desfășoară în perioada august 2022 – septembrie 2023, proiectul Parteneriat în dezvoltarea de politici sociale la nivel local.

Obiectivul acestuia constă în creşterea capacităţii Centrului pentru Legislaţie Nonprofit și a partenerilor acestuia de a se implica în formularea şi promovarea dezvoltării politicilor din domeniul protecţiei sociale la nivelul Sectorului 6 Bucureşti.

Principalele activități ale proiectului vizează dezvoltarea unei metodologii de monitorizare și evaluare a impactului în domeniul protecției sociale, formarea profesională a 55 reprezentanţi ai societatii civile şi aleşi locali şi experți de specialitate din administraţia publică locală în monitorizarea şi evaluarea impactului măsurilor de politică publică în domeniul protecţiei sociale și, nu în ultimul rând, realizarea unui mecanism de consultare publică în domeniul protecției sociale.

„Deschiderea față de comunitate a acestei Administrații se vede și prin parteneriatele pe care le derulează. Nu putem vorbi de incluziune fără să avem la masă și societatea civilă, iar parteneriatul cu Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit ne va ajuta să analizăm impactul politicilor publice din domeniul protecției sociale dezvoltate în Sectorul 6. De asemenea, ne permite să construim mecanisme de colaborare cu societatea civilă, pentru dezvoltarea unor noi tipuri de intervenții sociale.” Mihaela Ștefan, viceprimar Sectorul 6.

„Proiectul pune bazele unui parteneriat pentru dezvoltare locală (PDL) cu Primaria Sector 6 realizat în urma discuțiilor și analizei nevoilor existente în domeniul protecției sociale. Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale în Sectorul 6 2019 – 2023 prevede monitorizarea și evaluarea nevoilor comunității, alături de mecanisme de colectare a indicatorilor sociali. Metodologia de monitorizare și evaluare a indicatorilor sociali oferă informații, nu doar despre calitatea serviciilor sociale furnizate, dar și despre nevoile beneficiarilor și ale altor grupuri, fiind un instrument de management care să ghideze deciziile de politică publică de la nivel local, precum și măsurile necesare de creștere a calității acestor servicii. O intervenție distinctă vizează și formarea personalului pentru realizarea monitorizării și evaluării calității serviciilor sociale.” Octavian Rusu, Manager de proiect, Președinte Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit.

La finalizarea proiectului, printre rezultatele acestuia se vor regăsi și1 ghid de bune practici în monitorizarea și evaluarea impactului măsurilor de politică publică în domeniul protecției sociale, 3 instrumente de monitorizare și evaluare a politicilor și strategiei în domeniul protecției sociale, 2 sesiuni de informare privind utilizarea instrumentelor de monitorizare și evaluare, 3 baze de date, dar și 1 raport de analiză.

Proiectul Parteneriat în dezvoltarea de politici sociale la nivel local, Cod MYSMIS 151211, este implementat prin Programului Operațional Capacitate Administrativă, Componenta 1 CP14/2021 pentru regiunea mai dezvoltată – Consolidarea capacităţii ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea dezvoltării la nivel local, Axa Prioritară: Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro și http://www.poca.ro.

Proiectul beneficiază de o finanțare totală de 385.158 leidin care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 377.454,84 lei (301.963,88 lei din FSE și 75.490,96 lei din bugetul național).