CLNR

LOGO CNLR_RO_WHITE

Prevenirea marginalizării sociale și protecția grupurilor vulnerabile abordate în grupurile de lucru din proiectul POCA Partneriat în dezvoltarea de politici sociale la nivel local

Ieri, 24 noiembrie, a avut loc primul Grup local de lucru în domeniu social în cadrul proiectului Parteneriat în dezvoltarea de politici sociale la nivel local. Au participat 23 de reprezentanți din Primăria sector 6, DGASPC sector 6, ONGuri și CLNR. Printre participanți s-a regăsit și Viceprimarul sectorului 6, Ștefan Mihaela, care a vorbit despre rolul primăriei de a găsi soluții adaptate problemelor sociale din sectorul 6, mai ales în scopul controlării fenomenelor sociale deja existente, pentru a evita extinderea lor în contextul socio-economic actual.

În cadrul întâlnirii s-au stabilit regulamentul de funcționare al Grupului Local de Lucru în domeniul Social și temele pentru  următoarele grupuri de lucru

  • Prevenirea marginalizării sociale
  • Protecția Copilului
  • Protecția Persoanelor cu Dizabilități
  • Protecția Persoanelor Vârstnice

Următoare întâlnire în cadrul proiectul va ave loc în luna ianuarie, când se va  stabili cadrul conceptual general, care poate fi aplicat pentru toate cele patru tematici propuse.

Obiectivul general al proiectului Parteneriat în dezvoltarea de politici sociale la nivel local constă în creşterea capacităţii Centrului pentru Legislaţie Nonprofit și a partenerilor acestuia de a se implica în formularea şi promovarea dezvoltării politicilor din domeniul protecţiei sociale la nivelul Sectorului 6 Bucureşti. Proiectul este cofinanțat de Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014- 2020.