CLNR

LOGO CNLR_RO_WHITE

Primul Grup de lucru în domeniul din proiectul Parteneriat în dezvoltarea de politici sociale la nivel local are loc pe 24 noiembrie

Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit, Primăria Sectorului 6 a Municipiului București și Direcția pentru Asistență Socială și Protecția Copilului a Sectorului 6 au plăcerea să vă invite la primul grup local de lucru al proiectului Parteneriat în dezvoltarea de politici sociale la nivel local, ce va avea loc pe 24 noiembrie a.c. la Conacul Golescu Grant, Aleea Ţibleş nr.64, sector 6, Bucureşti.

Scopul Grupului local de lucru în domeniul social desfășurat în cadrul proiectului este realizarea unei metodologii de monitorizare şi evaluare a impactuluiserviciilor sociale. Acesta va avea ca atribuții: analiza indicatorilor de monitorizare și evaluare existenți, definirea indicatori cantitativi și calitativi de monitorizare și evaluare, dezvoltarea instrumentelor de monitorizare și evaluare, analiza raportului de evaluare și analiza recomandărilor formulate.

Din Grupul de lucru vor face parte reprezentanți din cadrul Primăriei și ai DGASPC Sector 6, actori locali privați, ONGuri și parteneri sociali implicați în furnizarea de servicii sociale și activi în demersurile de influențare a politicilor publice.

Desfășurat în perioada august 2022 – septembrie 2023, proiectul are ca obiectiv creşterea capacităţii Asociației Centrului pentru Legislaţie Nonprofit și a partenerilor acestuia, de a se implica în formularea şi promovarea dezvoltării politicilor din domeniul protecţiei sociale la nivelul Sectorului 6 Bucureşti.

Principalele activități ale proiectului vizează dezvoltarea unei metodologii de monitorizare și evaluare a impactului serviciilor sociale, formarea profesională a 55 de reprezentanţi ai societății civile, aleşi locali şi experți de specialitate din administraţia publică locală în monitorizarea şi evaluarea impactului măsurilor de politică publică în domeniul protecţiei sociale și, nu în ultimul rând, realizarea unui mecanism de consultare publică în domeniul protecției sociale.