CLNR

LOGO CNLR_RO_WHITE
Proceduri standard

Proceduri standard

Ce sunt organizațiile neguvernamentale? De câte tipuri sunt?

a) Asociația – constituită de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei înțelegeri, pun în comun și fără drept de restituire contribuția materială, cunoștințele sau aportul lor în muncă pentru realizarea unor activități în interes general, al unor colectivități sau, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial.
b) Fundația – constituită de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic între vii ori pentru cauză de moarte, constituie un patrimoniu afectat, în mod permanent și irevocabil, realizării unui scop de interes general sau, după caz, al unor colectivități.
c) Federația – constituită din două sau mai multe asociații sau fundații.
Asociațiile și fundațiile dobândesc personalitate juridică prin înscrierea lor în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la judecătoria în a cărei circumscripție teritorială îşi au sediul. În schimb, federația dobândește personalitate juridică in momentul înscrierii sale în Registrul federațiilor aflat la grefa tribunalului în circumscripția căruia federația urmează să își aibă sediul

Tipuri de proceduri

Înființarea unei organizații neguvernamentale (asociație, fundație sau federație) presupune parcurgerea mai multor pași, care pot fi împărțiți în două etape: etapa extrajudiciară (pregătirea dosarului) și etapa judiciară (parcurgerea procedurii în instanță, care se încheie cu pronunțarea hotărârii de înființare și înscrierea organizației în Registrul asociațiilor și fundațiilor).

 

Modificările care apar frecvent în funcționarea orgnaizațiilor neguvarnamentale privesc:

  • Modificarea componenței Consiliului Director 
  • Modificarea componenței Adunării Generale
  • Schimbarea beneficiarului real al organizației
  • Înființarea unei filiale
  • Modificarea sediului 
 
 

Dizolvarea asociațiilor/ federațiilor poate avea loc prin trei modalități:

  • De drept
  • Hotărârea judecătoriei
  • Hotărârea adunării generale

Dizolvarea fundației poate avea loc prin două modalități:

  • De drept; 
  • Prin hotărârea judecătoriei.