CLNR

LOGO CNLR_RO_WHITE
Infiintare ONG

Modificare documente constitutive​

Modificările care apar frecvent în funcționarea orgnaizațiilor neguvarnamentale privesc:

  • Modificarea componenței Consiliului Director 
  • Modificarea componenței Adunării Generale
  • Modificarea sediului 
  • Schimbarea beneficiarului real al organizației
  • Înființarea unei filiale

După aprobarea acestor modificări de către organele de conducere ale organizației, este necesară înscrierea acestora în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi are sediul organizația.

Soluționarea cererilor de înscriere a modificărilor, de către instanță se face urmând aceeași procedură precum înscrierea organizației.

Cererea de înscriere a modificării statutului trebuie să fie însoțită de hotărârea adunării generale, respectiv a Consiliului director, în cazul modificării sediului. Aceste hotărâri se depun în copie certificată pentru conformitate cu originalul de persoana împuternicită să desfășoare procedura de înregistrare a modificării.

Atunci când modificarea înscrisă vizează schimbarea sediului dintr-o circumscripție teritorială în alta, aceasta trebuie menționată atât în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa judecătoriei vechiului sediu, cât şi în cel aferent noului sediu. Aceasta este o consecință a existenței câte unui registru la fiecare judecătorie, care nu este conectat în timp real cu celelalte registre.

Organizațiile neguvernamentale pot beneficia în mod gratuit de serviciul de monitorizare legislativă Issue Monitoring pentru a primi alerte în timp real cu privire la modificările legislative ce vizează funcționarea ONG, finanțarea și transparența.