CLNR

LOGO CNLR_RO_WHITE

Propunere legislativă privind utilizarea semnăturii electronice

Pe data de 5 septembrie a.c., în cadrul Biroului permanent al Senatului a fost prezentată propunerea legislativă privind utilizarea semnăturii electronice, prin care se creează un cadru juridic favorabil tuturor tipurilor de semnătură electronică (calificată, avansată și simplă). 

Propunerea legislativă prevede următoarele aspecte esențiale: 

  • Toate tipurile de semnătură electronică produc efecte juridice şi pot fi utilizate ca mijloace de probă în faţa instanţelor de judecată. Utilizarea unui anumit tip de semnătură electronică este asociată clasificării actelor juridice în funcţie de modul de formare, respectiv dacă potrivit legii, forma scrisă este cerută ca o condiţie de validitate sau de probă a unui act juridic; 
  • Se conferă unui act juridic semnat cu semnătura electronică corespunzătoare aceleaşi efectele juridice ca şi cum actul ar fi prezentat în format letric. în plus, în relaţiile dintre profesionişti, utilizarea şi efectele semnăturii electronice pot fi agreate convenţional, cu respectarea anumitor condiţii de protecţie a circuitului civil. În plus, se acordă semnăturii electronice avansate efecte mai ample decât în vechea reglementare; 
  • Semnătura electronică aplicată cu un certificat emis de o autoritate sau de o instituţie publică va fi disponibil nu doar funcţionarilor publici din cadrul acelei entităţi, ci şl cetăţenilor, care vor putea utiliza semnătura electronică în relaţiile cu entităţile publice; 
  • Instituţiile şi autorităţile publice vor avea obligaţia de a accepta documente electronice semnate cu o semnătură electronică, aplicată în conformitate cu dispoziţiile legii şi ale Regulamentului (UE) 910/2014; 
  • Conferă efecte juridice şi semnăturilor electronice avansate care folosesc alte tehnologii; 
  • Defineşte şi clarifică noţiunea de „semnătură electronică simplă” – o semnătură electronică ce nu îndeplineşte cel puţin una dintre condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o semnătură electronică avansată conform art. 26 din Regulamentul (UE) nr.910/2014. 

CLNR salută această propunere legislativă, întrucât este un pas spre identificare digitală și debirocratizare, fiind un sprijin atât pentru cetățeni, cât și pentru organizațiile neguvernamentale. 

Mai multe informații, aici: https://www.senat.ro/legis/PDF/2023/23b443FG.pdf?nocache=true