CLNR

LOGO CNLR_RO_WHITE

Raport european cu privire la competențele antreprenorului social

Raportul european cu privire la competentele antreprenorului social a fost dezvoltat în cadrul proiectului Youth Social Entrepreneurship Hub „Y-SEH”.

Scopul documentului este analiza în paralel a sectorului economiei sociale la nivel european și în trei țări (Italia, România și Belgia) și a implicării tinerilor în acest domeniu. De asemenea, documentul își propune să înțeleagă care sunt competențele de care are nevoie un tânăr pentru a crea o întreprindere socială de succes. Viziunea acestui document este de a crea un mediu și o cultură care să încurajeze mai multe persoane, in special tineri, sa primească suport si asistenta pentru a începe sau a dezvolta afaceri sociale. Profilul tânărului antreprenor social include competențele necesare pentru a porni si a gestiona cu succes o întreprindere socială.

Acest raport este împărțit în două secțiuni principale: descrierea contextului european asupra economiei sociale și analiza de țară a Italiei, României și Belgiei. Pentru fiecare țară sunt descrise următoarele apecte:

  • Cercetare de fond privind situația economică și socială a țării
  • Contextul economic și rolul tinerilor în dezvoltarea acestuia;
  • Interviuri cu tineri antreprenori sociali și viitori antreprenori, despre experiența lor și nevoile pentru crearea unei întreprinderi sociale;
  • Analiza interviurilor și înțelegerea competențelor necesare pentru un tânăr viitor antreprenor

Un accent important a fost pus pe informațiile colectate de la lucrătorii de tineret din fiecare țară (România, Italia și Belgia) care au fost implicați în elaborarea  Competențelor Tinerilor Antreprenori Sociali. Rolul lor a fost primordial, având în vedere experiența și expertiza lor în implementarea unor întreprinderi sociale de succes

La nivelul țării noastre au fost analizate date despre: contextul economic și social național, rolul tinerilor în dezvoltarea socio-economică, situația la nivel național a tinerilor fără un loc de muncă, sectorul  economiei sociale.

Conceptul de economie socială coexistă alături de alte concepte, precum sectorul non-profit, al treilea sector, societatea civilă și întreprinderile sociale25 (CIRIEC, 2017). În România există diferite tipuri de entități din economia socială: asociații și fundații, cooperative (cooperative de muncitori, consumatori, cooperative agricole), mutuale (asociații de ajutor reciproc pentru angajați, mutuale pentru pensionari asociații de ajutor), bunuri comune, întreprinderi sociale de integrare profesională și societăți cu răspundere limitată cu obiective sociale.

Documentul cuprinde și o serie de interviuri cu trei tineri antreprenori care au dezvoltat afaceri sociale considerate modele de buna practică UtilDeco, Nod Verde sau Issue Monitoring.

Interviurile au pus accent pe competențele de care are nevoie un tânăr pentru a deveni un antreprenor de succes, care sunt instrumentele care le lipsesc tinerilor pentru a deveni antreprenori, dar și oportunitățile pe care le au tinerii români pentru a dezvolta afaceri sociale.

Raportul poate fi descărcat de aici

Acest raport a fost coordonat de Diesis Coop cu implicarea și contribuția partenerilor proiectului: Asociația Centrul Pentru Legislație Nonprofit (România), Centrul Român pentru Politici Europene (România), Diesis Coop (Belgia), Consorzio Nazionale Meuccio Ruini Per La Formazione, I Servizi Al Lavoro E L’innovazione Tecnologica – Società Cooperativa (Italia).