CLNR

LOGO CNLR_RO_WHITE

Resurse

www.legiong.ro

Platformă online de resurse juridice destinate organizațiilor neguvernamentale din România dezvoltată de către Centrul pentru Legislatie Nonprofit.

www.issuemonitoring.ro

Serviciu specializat de monitorizare a deciziei publice dezvoltat de CMPP, care permite anticiparea unor schimbări esențiale pentru orice organizaţie din mediul de afaceri sau din sectorul non-guvernamental
logo-poca-resurse

Platforma Finanțarea publică a activităților nonprofit

Această platformă reprezintă o resursă pentru toți cei interesați de finanțarea activităților non-profit din fonduri publice. Platforma conține informații despre legislația aplicabilă, rețeaua de experți în domeniul finanțării activităților non-profit și date centralizate privind finanțările publice acordate la nivel național (ministere sau alte instituții centrale) și la nivel local (consilii județene și consilii ale locale). Informațiile sunt obținute prin cereri de informații publice formulate în baza Legii 544/2001 și prin colectarea de date de pe paginile de internet ale instituțiilor finanțatoare. Primele date au fost solicitate pentru perioada 2013 – 2017, urmând să actualizăm anual datele cu privire la finanțările acordate

catalog

Catalogul entităților protejate

Acest catalog conține informații despre entitățile protejate care sunt eligibile pentru atribuirea de contracte rezervate în baza art. 56 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, precum și despre furnizorii de servicii sociale care pot participa la achiziția serviciilor sociale în conformitate cu art. 111-112 din aceeași lege. Catalogul are ca scop încurajarea utilizării procedurii de achiziții rezervate și a contractării sociale, prin facilitarea cunoașterii pieței de către autoritățile contractante și a identificării entităților eligibile pentru a participa la aceste proceduri de achiziții publice.