CLNR

LOGO CNLR_RO_WHITE

Săptămâna intersecționalității

CLNR a organizat în perioada 18-22 octombrie 2021, o serie de evenimente online, având ca temă promovarea conceptului de intersecționalitate în lupta împotriva discriminării. Astfel, pe parcursul celor cinci zile, cei 40 de participanți au beneficiat de trei sesiuni de training și au luat parte la două consultări cu factorii interesanți privind îmbunătățirea politicilor anti-discriminare din România.

Prin intermediul sesiunilor de training participanții au avut ocazia să înțeleagă și să identifice situații de discriminare intersecțională și să propună soluții, fie la nivel individual, prin raportarea cazurilor de discriminare, fie prin promovarea unor schimbări sistemice, prin advocacy la firul ierbii sau la nivel național. Sesiunile de training au avut ca tematică egalitatea etnică și de gen (18 octombrie 2021), raportarea cazurilor de discriminare (19 octombrie 2021) și monitorizarea politicilor publice și advocacy (22 octombrie 2021). Acestea au fost facilitate de Elena Brodeală (Universitatea din Zurich), Emanuela Ignățoiu-Sora (CLNR), Istvan Haller (CNCD), Adriana Iordache (CLNR) și Georgiana Lincan (E-Romnja). Printre participanții la training s-au numărat activiști din sectorul ONG, juriști, avocați, studenți și reprezentanți ai unor instituții publice din domeniul egalității de șanse și al protecției sociale. Cursanții au apreciat calitatea training-urilor, considerând că acestea au asigurat un bun echilibru între elementele teoretice, legislație, exemple practice și oportunități de interacțiune și dezbatere.

În cadrul consultărilor realizate cu profesioniști din sectorul ONG și cu un reprezentant al ANES, participanții au discutat despre îmbunătățirea accesului fetelor și femeilor rome la educație, la piața muncii și la servicii de sănătate. De asemenea, a fost avută în vedere necesitatea sprijinirii victimelor discriminării intersecționale în vederea raportării cazurilor și tragerea la răspundere a făptuitorilor. Una dintre principalele concluzii ale consultărilor a fost aceea că victimele acestui tip de discriminare sunt persoane dintre cele mai vulnerabile, iar problemele cu care acestea se confruntă au în general cauze sistemice, precum sărăcia, calitatea scăzută a procesului educațional și a serviciilor de sănătate și încrederea limitată a cetățenilor în decidenții politici. Aceste probleme au însă un impact negativ disproporționat asupra lor, din cauza vulnerabilității specifice. Mai mult, ele se suprapune cu rasismul, sexismul și clasismul prezent în societatea românească. Printre soluțiile propuse se numără îmbunătățirea serviciilor publice și includerea unor programe de informare și conștientizare anti-discriminare pentru participanții la procesul educațional și pentru personalul din sectorul sanitar și al instituțiilor din domeniul muncii și protecției sociale. De asemenea, este necesară o mai bună armonizare a programelor educaționale de tip “a doua șansă” cu nevoile persoanelor din grupurile vulnerabile și includerea unei perspective intersecționale în strategiile din domeniul egalității de șanse.

Evenimentele au fost organizare în cadrul proiectului IntersectVoices în Europa: Combaterea discriminării împotriva femeilor rome, REC-RDIS-DISC-AG-2019, finanțat de Comisia Europeană.