CLNR

LOGO CNLR_RO_WHITE

Simplificarea și digitalizarea operațiunilor juridice, calea spre debirocratizarea organizațiilor neguvernamentale din România

Reprezentanți ai societății civile, juriști, avocați și decidenți politici au participat pe 27 iulie a.c. la evenimentul de lansare a proiectului Reducerea presiunii administrative și digitalizarea procesului de înființare, organizare și funcționare a organizațiilor neguvernamentale în România, derulat de Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit.

Obiectivele, activitățile și rezultatele propuse în cadrul proiectului, au fost prezentate de Adriana Stoian-Iordache, managerul de proiect, la începutul evenimentului. Agenda a continuat cu abordarea unor probleme identificate în sectorul neguvernamental și posibile intervenții pentru rezolvarea acestora. Octavian Rusu, jurist și președintele CLNR, a vorbit despre cadrul legislativ ONG în România, a cărui evoluție stagnează, conform Indexului sustenabilității ONG publicat în 2020, și resimte nevoia unei schimbări. Printre problemele menționate de acesta s-au regăsit durata procedurilor de înființare, lipsa de expertiză calificată, durata de operare a modificărilor pe parcursul funcționării, lipsa de transparență și acces la informații și o presiune administrativă disproporționată.

În opinia acestuia, schimbarea și îmbunătățirea sistemului s-ar putea realiza prin două direcții: digitalizarea proceselor (prin introducerea de e-forms, dezvoltarea de instrumente tehnice și interconectarea sistemelor, baze de date etc.)  sau prin îmbunătățirea procedurilor (termene, etape, interacțiunea cu instanța etc.).

Prezent la eveniment, Mihai Pașca, Secretar de Stat la Ministerul Justiției, a vorbit despre procesul de revizuire a OG 26/2000, accentuând faptul că digitalizarea proceselor reprezintă o importanță primordială și că, în prezent, la nivelul întregului sistem, se desfășoară un proces de digitalizare prin Planul național de redresare și reziliență (PNRR), pe componenta C7 – transformare digitală. Eficientizarea activității ONG-urilor poate fi obținută prin măsurile prevăzute în acest plan: crearea unui centru de resurse pentru transformarea digitală, investiții în infrastructura cloud și servicii digitale operaționale, dezvoltarea de aplicații software pentru management financiar, administrarea resurselor umane etc., creșterea competențelor digitale ale personalului și voluntarilor, dezvoltarea de platforme și soluții tip CRM, achiziția de echipamente hardware, aplicarea cadrului normativ și procedural privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor etc.

Un alt subiect abordat în cadrul evenimentului a fost digitalizarea proceselor și procedurilor interne ale ONG-urilor, precum încheierea și gestionarea electronică a contractelor, stocarea și administrarea datelor cu caracter personal, securitatea cibernetică. Ana-Maria Udriște, fondator Avocatoo a oferit clarificări privind prevederile legislației în vigoare, iar Gabriela Anghel, Managerul programului TechSoup a prezentat câteva resurse tehnologice utile pentru activitatea ONG-urilor.

Proiectul Reducerea presiunii administrative și digitalizarea procesului de înființare, organizare și funcționare a organizațiilor neguvernamentale în România își propune să contribuie la îmbunătățirea sistemului, prin realizarea unei cercetări privind problemele actuale și posibilele soluții, discutarea acestor soluții împreună cu ONG-uri și experți juridici din sector, organizarea de consultări externe cu Ministerul Justiției, Secretariatul General al Guvernului și alți factori interesați și formularea de propuneri de politică publică. Proiectul este derulat de Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit cu finanțare prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului îl reprezintă creșterea capacității și sustenabilității organizațiilor neguvernamentale prin promovarea unui cadru juridic favorabil și a unor instrumente utile bazate pe tehnologie pentru înregistrare, organizare și funcționare.

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.