CLNR

LOGO CNLR_RO_WHITE

Webinar: “Antreprenoriat orientat spre interesul general al societății”

Economia socială are ca misiune desfășurarea de activități care să servească interesul general al comunității sau un scop social, prin producerea şi furnizarea de bunuri și servicii, precum și prin incluziunea persoanelor vulnerabile pe piața muncii. Legislația română menționează o serie de condiții obligatorii pentru definirea unei entități ca și întreprindere socială, cea mai importantă fiind aceea de a urmări un scop social și/ sau interesul general al comunității. Dacă în cazul unui ONG, aceste condiții sunt prin definiție subscrise scopului, pentru o societate comercială este nevoie de o adaptare a modului de funcționare și implicit a actelor constitutive. Pentru a stimula antreprenoriatul social este nevoie în egală măsură de implicarea ONGurilor în activități economice dar și de atragerea antreprenorilor în afaceri cu impact social.

Pentru a încuraja dezvoltarea sectorului economiei sociale din România și pentru a veni în sprijinul viitorilor antreprenori, Centrul Pentru Legislație Nonprofit a organizat marți, 30 iunie a.c., ora 17:00, un webinar pe tema antreprenoriatului social. Evenimenul a reunit următorii experți și antreprenori sociali:

Angela Achiței – Președinte executiv, Fundația Alături de Voi, Loreta Isac – Cofondator Atelier Simpluș SRL, Gabriela Achihăi – Director, Fundația de sprijin comunitar si Gabriel Stănilă, Octavian Rusu și Adriana Iordache din partea Asociației Centrul Pentru Legislație Nonprofit (CLNR).

Webinarul a debutat cu prezentarea a patru modele de întreprinderi sociale din România (UtilDeco, Issue Monitoring, Activ Mozaic și Atelier Simpluș. Principalele teme abordate de cei patru antreprenori au fost:

  • Cum răspunde organizaţia/compania obiectivului principal al întreprinderilor sociale?
  • Elemente specifice activităţii derulate care răspund principiilor sau criteriilor de funcţionare a întreprinderilor sociale, în afara de celelalte 3 criterii prevăzute de lege
  • Angajați din grupuri vulnerabile: aspecte pozitive și negative în lucrul cu persoane aparținând unor grupuri vulnerabile. Idei de adaptare a locului de muncă în vederea integrării mai ușoare pe piața muncii.

Alte teme abordate în cadrul webinarului au fost:

Principiile economiei sociale și cerințele legislației în vigoare din România

Cum poate contribui o societate comercială la promovarea unui scop social și/ sau a interesului general al comunității;

Care sunt cerințele legale și procedura de urmat pentru acreditarea întreprinderilor sociale și de eligibilitate pentru atragerea finanțărilor europene;

Bune practici și exemple de succes în aplicarea principiilor economiei sociale;

Lecții învățate în 10 ani de economie socială în România.

Participarea la acest eveniment a fost gratuită.

Evenimentul a fost realizat în cadrul proiectului „IDEAL – Incluziune și dezvoltare prin economie socială, Contract POCU/449/4/16/128582”, finanțat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4. Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv specific 4.16 Consolidarea capacitații întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto- sustenabilă.