CLNR

LOGO CNLR_RO_WHITE

Achiziţii cu impact social şi de mediu

Finanțator: Programul Active Citizens Fund România parte a Granturilor SEE și Norvegiene 2014 – 2021RO2020/ACF_A7_MM_11

DESCRIERE GENERALĂ:

Proiectul își propune să răspundă problemei implementării extrem de reduse a prevederilor legislative privind achizițiile rezervate, achiziții cu clauze sociale și achiziții verzi în achizițiile publice, precum și în cele realizate de companii. Scopul este să creasca nivelului de implementare a achizițiilor cu impact social și de mediu la nivelul instituțiilor publice și al companiilor, în vederea îmbunătățirii incluziunii sociale a persoanelor din grupurile vulnerabile, inclusiv tineri și romi, și a calității vieții populației prin reducerea efectelor negative asupra mediului.

Solicitant: Asociația Centrul pentru Legislație NonProfit

Parteneri: Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj, Asociația Ateliere fără Frontiere

Perioada de implementare: 01.04.2021 – 31.03.2021 24 luni

Valoarea totală: 218.428,56 Euro

Obiectivele proiectului

  1. Dezvoltarea în mod participativ a unui ghid de implementare a achizițiilor cu clauze sociale și de mediu la nivelul administrației publice cu implicarea a 10 reprezentanți ai ONG-urilor din social/ întreprinderilor sociale/ unităților protejate, 5 reprezentanți ai ONG de mediu, 20 reprezentanți ai administrației publice centrale și locale și 5 reprezentanți ai companiilor într-o perioada de 24 de luni.
  2. Derularea unei campanii de advocacy pentru adoptarea ghidului de implementare a achizițiilor cu clauze sociale și de mediu în rândul administrației publice și al companiilor prin implicarea a 30 de ONG-uri din domeniul social și de mediu/ întreprinderi sociale/ unități protejate și a 3 federații/ coaliții pentru o perioadă de 18 luni.
  3. Creșterea capacității a 40 de reprezentanți ai administrației publice locale și centrale și a 40 de reprezentanți ai companiilor în implementarea achizițiilor cu clauze sociale și de mediu într-o perioadă de 14 luni.

GRUPUL ȚINTĂ:

ONG-uri din domeniul social: 30 reprezentanți din care: 5 implicați în dezvoltarea ghidurilor, 10 în campania de advocacy, 30 în activitățile de informare

ONG-uri mediu: 30 reprezentanți din care: 5 implicați în dezvoltarea ghidurilor, 5 în campania de advocacy, 30 în activitățile de informare

Întreprinderi sociale – 30 reprezentanți din care: 5 implicați în dezvoltarea ghidurilor, 10 în campania de advocacy, 30 în activitățile de informare

Unități protejate – 5 reprezentanți din care: 3 în dezvoltarea ghidului, 5 în campania de advocacy

Federații/ coaliții – 3 reprezentanți

Administrație publică – 40 de reprezentanți ai administrației publice locale și centrale, din care: 20 implicați în elaborarea ghidului, 25 în activități de formare, 15 în activități de informare

Companii – 40 de reprezentanți, din care 5 participanți la elaborarea ghidului, 40 în activități de informare, 20 la evenimentul final