CLNR

LOGO CNLR_RO_WHITE

CLNR publică Ghidul privind achizițiile cu clauze sociale și verzi

Achizițiile publice sau private reprezintă instrumente de realizare a obiectivelor de politică publică ale guvernelor, precum și a obiectivelor de dezvoltare ale mediului de afaceri.

Nivelul ridicat al sumelor alocate pentru achiziții, în general la nivelul instituțiilor publice și al companiilor, face ca acestea să fie extrem de importante pentru realizarea obiectivelor de sustenabilitate ale sectorului public și ale celui de afaceri.

Legislația privind achizițiile publice din România oferă un cadru modern pentru reformă, incluzând toate opțiunile tehnice promovate de Directivele UE în domeniu. O înțelegere bună și o utilizare consecventă a instrumentelor/opțiunilor de achiziție oferite de lege pot conduce la rezultate benefice în zona creșterii calității serviciilor publice, incluziunii sociale, sustenabilității.

Reforma achizițiilor publice prin promovarea utilizării clauzelor sociale și de mediu nu va rezolva toate problemele sociale din comunitățile noastre. Însă acesta poate fi un pas, care să conducă la eliminarea barierelor dintre intervenția socială și cea economică și să creeze oportunități mai bune pentru incluziune socială și dezvoltarea de servicii sociale moderne.

Asociația Centrul pentru Legislație Non-profit vine în întâmpinarea nevoilor autorităților/entităților contractante, care doresc să realizeze achiziții cu clauze sociale și achiziții verzi, prin publicarea unui ghid ce cuprinde informații despre aplicarea legislației și exemple practice privind derularea de astfel de achiziții. Document a fost realizat prin consultarea factorilor interesați, respectiv a autorităților publice, a organizațiilor non-guvernamentale, a entităților de economie socială și a companiilor.

„Având în vedere resursele limitate ale planetei, asumările Europei vis-à-vis de Green Deal, dar și afectarea populației cu venituri mici din cauza pandemiei și a crizei provocate de războiul din Ucraina, prin prezentul ghid, am dorit să prezentăm soluții simple ce se pot multiplica și pot determina instituțiile publice să urmeze exemplul pentru a iniția și derula achiziții sustenabile.” Alin Izvoran, specialist achiziții și autorul ghidului.

Mulțumiri pentru implicarea în realizarea acestui material următorilor: membrilor grupurilor de lucru din cadrul proiectului Achiziții cu impact social și de mediu, reprezentanți ai administrației publice, mediului de afaceri, întreprinderilor sociale și întreprinderilor sociale de inserție și echipelor partenerilor proiectului – Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit, Asociația Ateliere fără Frontiere, Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj Napoca.

Ghidul privind achizițiile cu clauze sociale și de mediu poate fi descărcat de AICI.

Ghidul a fost realizat cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin granturile SEE 2014-2021.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe infomații accesați: www.eeagrants.org.