CLNR

LOGO CNLR_RO_WHITE

CLNR publică Policy brief Implementarea principiului intersecționalității în legislația din România

Victimele discriminării intersecționale sunt printre persoanele cele mai vulnerabile, iar problemele cu care se confruntă sunt, în general, cauzate de sărăcie, lipsa accesului la educației și la servicii de sănătate de calitate, și, nu în ultimul rând, de încrederea limitată în factorii de decizie politică. Aceste probleme au un impact negativ disproporționat asupra acestor categorii de persoane, din cauza vulnerabilității lor specifice, dar și pentru că se suprapun cu rasismul, sexismul și clasicismul prezent în societatea românească.

Implementarea principiului intersecționalității în legislația din România – Policy brief prezintă pe scurt experiența discriminării intersecționale cu care se confruntă femeile rome din România, în domeniul educației, serviciilor de sănătate, locuire și accesul la locurile de muncă, experiență reflectată în detaliu în raportul de cercetare Discriminarea Intersecțională: Analiză comparativă a cadrului legal din Finlanda, Italia și România.

Sinteza este completată de recomandări privind abordarea, prevenirea și combaterea problemelor identificate și implementarea intersecționalității la nivelul legislației naționale. O parte din aceste măsuri vizează includerea principiului „intersecționalității” în cadrul tuturor politicilor publice și documentelor strategice, îmbunătățirea reglementărilor anti-discriminare, creșterea procentului din PIB alocat sectorului sănătății, îmbunătățirea rețelei regionale de unități medicale, construirea unui număr mai mare de locuințe sociale care să fie repartizate persoanelor eligibile, în baza unei proceduri clare și unitare cuprinse în Legea locuinței nr. 114/1996, încurajarea reclamării cazurilor de violență și discriminare și acordarea de asistență juridică și socială în mod gratuit în aceste cazuri etc.

Policy brief Implementarea principiului intersecționalității în legislația din România poate fi consultat aici (în limba română) și aici (în limba engleză).

Materialul este realizat în cadrul proiectului IntersectVoices în Europa: Combaterea discriminării împotriva femeilor rome, REC-RDIS-DISC-AG-2019, finanțat de Comisia Europeană, și este implementat de Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit (CLNR), Asociaţia E-Romnja, Helsinki Deaconess Institute – Finlanda (Coordonator) și Asociația Romni Onlus. Pentru detalii suplimentare despre proiect, vă rugăm să accesați https://old.clnr.ro/project/intersectvoices-in-europa-combaterea-discriminarii-impotriva-femeilor-rome/  și https://www.hdl.fi/en/intersect/