CLNR

LOGO CNLR_RO_WHITE

Îndrumar privind înființarea și managementul întreprinderilor sociale

Acest îndrumar a fost elaborat în cadrul proiectului Youth Social Entrepreneurship Hub – Y-SEH , cu scopul  de a oferi, atât formatorilor, cât și cursanților, o ghidare pas cu pas în procesul de înființare și dezvoltare a unei întreprinderi sociale. Îndrumarul pornește de la explicarea conceptelor de bază și prezentarea cadrelor instituționale de înființare a unei întreprinderi sociale în anumite state europene, precum România, Italia și Belgia, explicând apoi procesul de consolidare și promovare a unei întreprinderi nou înființate. Un capitol al îndrumarului este dedicat finanțării întreprinderilor sociale și gestionării riscurilor aferente. Nu în ultimul rând, îndrumarul oferă cursanților cunoștințele și instrumentele necesare pentru a-și duce dezvolta ideea de afacere socială, iar formatorilor, resursele necesare pentru a transmite aceste informații mai departe tinerilor antreprenori.

Îndrumarul a fost realizat de CLNR împreună cu partenerii săi, Rețeaua Diesis (Belgia), Consorzio Nazionale Meuccio Ruini (Italia) și coordonat de Centrul Român pentru Politici Europene (CRPE).

Documentul poate fi consultat aici.