CLNR

LOGO CNLR_RO_WHITE

Conferința finală a proiectului Parteneriat în dezvoltarea de politici sociale la nivel local

Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit, Primăria Sectorului 6 al Municipiului București și Direcția pentru Asistență Socială și Protecția Copilului a Sectorului 6, anunță încheierea proiectului POCA Parteneriat în dezvoltarea de politici sociale la nivel local, Cod MySMIS 151211.

Desfășurat în perioada august 2022 – septembrie 2023, proiectul a avut ca obiectiv principal creşterea capacităţii Centrului pentru Legislaţie Nonprofit și a partenerilor acestuia de a se implica în formularea şi promovarea dezvoltării politicilor din domeniul protecţiei sociale la nivelul Sectorului 6 Bucureşti.

Primul pas în această direcție a fost realizarea unei analize a nevoilor sociale ale cetățenilor Sectorului 6 și a satisfacției beneficiarilor de prestații și servicii sociale. Această analiză va permite DGASPC Sector 6 să dezvolte noi servicii și programe pentru a veni în întâmpinarea și rezolvarea acestor nevoi,  și pentru a-și defini viitoarele direcții de acțiune, având la bază o imagine mai clară a nevoilor existente în comunitate.

Ca instrumente de colectare de date, au fost dezvoltate chestionare de evaluare adresate beneficiarilor și reprezentanților din instituții publice și ONG-uri din sectorul 6. Acestea, dar și bazele de indicatori de măsurare a impactului social  pentru copii și pentru persoane adulte și vârstnice, precum și un raport de analiză privind monitorizarea și evaluarea politicilor și strategiei în domeniul protecției sociale, se regăsesc printre rezultatele proiectului.

Toate acestea pot fi consultate pe websiteul Centrului pentru Legislație Nonprofit la adresa https://bitly.ws/VVPL

“Cu ajutorul instrumentelor și mecanismelor dezvoltate în cadrul proiectului, vom reuși să colectăm informații și date de la beneficiari și comunitate. Acest lucru ne va ajuta ca, pe lângă o hartă a serviciilor, să avem și o hartă a  nevoilor, care se schimbă periodic. Problemele existente acum sunt la fel de multe ca acum câțiva ani, dar sunt mult mai diverse, și nu cred că suntem nici ca stat, nici ca  direcție, nici ca autoritate publică echipați pentru a le face față. Proiectul a dat niste rezultate foarte palpabile, multe dintre probleme sunt identificate și de noi, din discuțiile cu oamenii la nivelul comunității. Acum avem aceste documente, care le pun pe tapet, și le pot duce mai departe la Consiliul local. Ne dorim ca, pe măsură ce avem oportunități de finanțare, să începem să alocăm resurse și financiare, și umane, în această direcție” Mihaela Ștefan, viceprimar Sectorul 6

Mă bucur că prin instrumentele pe care le-am dezvoltat în acest parteneriat, am reușit să colectăm date din comunitate. Principalul rol pe care autoritatea locală și servicul public specializat trebuie să și-l dezvolte ca unul principal, este cel de planificare, respectiv cel de elaborare a unei stratetgii bazate pe harta nevoilor sociale și aceasta a fost  direcția colaborării noastre.” Octavian Rusu, Manager de proiect, Președinte Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit.

Proiectul Parteneriat în dezvoltarea de politici sociale la nivel local, Cod MYSMIS 151211, a fost implementat prin Programului Operațional Capacitate Administrativă, Componenta 1 CP14/2021 pentru regiunea mai dezvoltată – Consolidarea capacităţii ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea dezvoltării la nivel local, Axa Prioritară: Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro și http://www.poca.ro.

Proiectul a beneficiat de o finanțare totală de 385.158 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 377.454,84 lei (301.963,88 lei din FSE și 75.490,96 lei din bugetul național).