CLNR

LOGO CNLR_RO_WHITE

Măsuri de încurajare a ONG-urilor și cetățenilor care acordă sprijin persoanelor afectate de conflictul de Ucraina

Un material realizat de Adriana Iordache, consilier juridic CLNR 

Guvernul susține prin OUG 20/2022 demersurile companiilor și ONG-urilor de sprijin umanitar acordat persoanelor afectate de conflictul militar din Ucraina, reglementând 3 situații noi. Astfel, donațiile în bani către IGSU sunt declarate cheltuieli deductibile pentru companii și PFA-uri (situația 1) iar sponsorizările în bunuri și servicii acordate la solicitarea DSU se pot încadra în limitele deductibile stabilite ca și până acum, prin Codul Fiscal (situația 2). În plus UNICEF și alte organizații internaționale devin beneficiari eligibili de sponsorizări deductibile (situația 3). 

Modificările din ordonanță nu schimbă sistemul de deducere a sponsorizărilor stabilite până acum prin Codul Fiscal, prevederi de care ONG-urile beneficiau datorită deductibilității sumelor din impozit. Sistemul actual de deducere are la bază principiul creditului fiscal în sensul că sumele sponsorizate se scad de către companii din impozitul datorat statului. În prima situație, ordonanța aduce completări sistemului actual prin considerarea sumelor donate către ISU ca și cheltuială deductibilă pentru a permite înregistrarea în contabilitate a acestor operațiuni. În celelalte două situații, se completează lista de beneficiari ai sponsorizării deductibile din impozitul datorat cu DSU (ajutor în bunuri și servicii) și UNICEF și alte organizații internaționale.  

Mai subliniem faptul că sponsorizările acordate de cetățeni prin așa numitul sistem 3,5 la mie se păstrează nemodificat.  

Guvernul a adoptat ieri Ordonanța de urgență nr. 20 din 8 martie 2022, care stabilește o serie de măsuri de sprijin și asistență umanitară pentru persoanele afectate de conflictul de Ucraina. 

Printre acestea, se numără și stabilirea caracterului deductibil al donațiilor cu caracter umanitar oferite de persoanele juridice, altele decât instituțiile și autoritățile publice și de către persoane fizice, în vederea încurajării acestora. Anterior adoptării acestui act normativ, aceste donații nu beneficiau de o reglementare legală, iar potrivit regulilor fiscale în vigoare, donațiile cu caracter umanitar nu erau cheltuieli deductibile. 

Astfel, vor fi acordate facilități fiscale pentru următoarele tipuri de sprijin: 

1. Donații în bani colectate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență 

Potrivit art. VIII din ordonanță, persoanele fizice și juridice, cu excepția instituțiilor și autorităților publice, pot dona bani pentru acordarea de sprijin și asistență umanitară persoanelor afectate de conflictul de Ucraina, prin intermediul unui cont deschis de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență la Trezoreria Municipiului București.  

Sume aferente donațiilor făcute de persoane juridice vor fi deduse la calculul rezultatului fiscal1, iar în cazul microîntreprinderilor, acestea se scad din baza impozabilă a impozitului pe venituri, prin derogare de la prevederile art. 53 din Codul Fiscal. 

Aceste donații reprezintă cheltuieli deductibile și pentru persoanele fizice care desfășoară activități independente și al căror venit se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate2

2. Acordarea de ajutoare umanitare sud formă de bunuri și servicii 

Persoanele fizice și juridice pot contribui la sprijinirea persoanelor afectate de conflictul de Ucraina și prin oferirea de bunuri și servicii cu titlu gratuit, în baza solicitării Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Acestea vor fi distribuite beneficiarilor direcți de către DSU sau prin intermediul organizațiilor neguvernamentale care și-au exprimat intenția în acest sens. 

Valoarea acestor bunuri și servicii, vor fi deductibile3, după cum urmează: 

  • pentru plătitorii de impozit pe profit

1. deducere limitată la calculul rezultatului fiscal – contribuabilii care efectuează aceste cheltuieli le vor însuma cu cheltuielile sociale prevăzute la art. 25 alin. (3) lit. b) din Codul Fiscal, și le vor deduce în limita cotei de până la 5% aplicate asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului; 

2. nededucere la calculul rezultatului fiscal – contribuabilii care efectuează aceste cheltuieli le vor însuma cu cele prevăzute la art. 25 alin. (4) lit. i) din Codul Fiscal, respectiv cheltuieli de sponsorizare, mecenat și alte asemenea, și vor scădea valoarea însumată a acestora din impozitul pe profit datorat, în limita prevăzută la același articol; 

  • pentru microîntreprinderi aceste cheltuieli se vor însuma cu cele aferente sponsorizărilor prevăzute la art. 56 alin. (11) din Codul Fiscal, iar valoarea însumată a acestora se scade din impozitul datorat, în limita a 20% din impozitul pe veniturile datorate pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective; 
  • pentru persoanele fizice care realizează activități independente și determină venitul net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, aceste sume sunt cheltuieli deductibile, cu condiția încadrării acestora în aceleași limite cu cele pentru sponsorizare, mecenat, burse private sau cheltuieli sociale – art. 68 alin. (5) lit. a) și c) din Codul fiscal. 

Aceste facilități se vor aplica începând cu data de intrare în vigoare a ordonanței și până la 31 decembrie 2022. 

Donarea de bunuri, bani sau servicii către UNICEF și alte organizații internaționale care funcționează în baza unor acorduri la care România este parte 

Contribuabilii persoane juridice și microîntreprinderile beneficiază de facilități și pentru donațiile acordate Fondului Națiunilor Unite Pentru Copii (UNICEF) și altor organizații internaționale. 

Astfel, contribuabilii persoane juridice vor aduna aceste sume cheltuielilor de sponsorizare și mecenat, prevăzute la art. 25 alin. (4) lit. i) din Codul Fiscal, vor scădea valoarea astfel rezultată din impozitul pe profit datorat, în limita prevăzută la articolul din Codul Fiscal. În situația în care valoarea stabilită de art. 25 alin. (4) lit. i) și de reglementarea nou introdusă nu a fost utilizată integral, contribuabilii pot redirecționa impozitul pe profit către UNICEF, în limita valorii astfel calculate. Această opțiune se poate exprima în termen 6 luni de la data depunerii declarației anuale de impozit pe profit. De asemenea, acești contribuabili vor avea obligația să depună la ANAF o declarație privind beneficiarii sponsorizării/ donației.  

Microîntreprinderile care oferă astfel de donații vor însuma cheltuielile aferente acestora cu sumele acordate ca sponsorizări/ burse (potrivit art. 56 alin. (11) din Codul Fiscal) și vor scădea valoarea astfel rezultată, în limita a 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective. Dacă această valoare, diminuată cu sumele reportate, nu a fost utilizată integral, microîntreprinderile pot redirecționa impozitul pe veniturile microîntreprinderilor către UNICEF și alte organizații internaționale, în limita diferenței astfel calculate pentru întregul an fiscal. Această operațiune se va putea face prin depunerea unui  formular, în termen de 6 luni de la data depunerii declarației de impozit aferente trimestrului IV.  

Alte modalități instituționale prin care organizațiile nonguvernamentale pot sprijinii persoanele afectate de conflictul de Ucraina

Organizațiile neguvernamentale care doresc să contribuie la sprijinirea persoanelor minore afectate de conflictul de Ucraina vor putea participa la Grupurile operative pentru minori neînsoțiți, entități ce urmează a fi constituite la nivelul fiecărui județ și al sectoarelor municipiului București. Acestea vor fi compuse din reprezentanți ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC), inspectoratelor școlare județene, direcției de sănătate publică, organizațiilor neguvernamentale și organismelor internaționale. Regulamentul de organizare și funcționare și atribuțiile acestui grup operativ urmează a fi aprobat prin ordin de ministru. Acestea vor fi coordonate de DGASPC. 

Ordonanța poate fi consultată aici https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/252480  

Vă stăm la dispoziție pentru întrebări și suport la adresa de email adriana.iordache@clnr.ro