CLNR

LOGO CNLR_RO_WHITE

Noi resurse dezvoltate în cadrul proiectului Reducerea presiunii administrative și digitalizarea procesului de înființare, organizare și funcționare a organizațiilor neguvernamentale în România

În cadrul proiectului Reducerea presiunii administrative și digitalizarea procesului de înființare, organizare și funcționare a organizațiilor neguvernamentale în România au fost dezvoltate alte două resurse care vin în sprijinul ONG-urilor.

Este vorba despre Ghidul privind digitalizarea proceselor și procedurilor interne ale ONGurilor și despre o Analiză privind calitatea procesuală activă a organizațiilor neguvernamentale din România​.

Ghidul tratează câteva  teme foarte  interesante, precum principiile de bună guvernanță aplicabile ONG-urilor, digitalizarea proceselor și procedurilor interne ale ONG-urilor, organizarea ședințelor adunării generale și ale consiliului director în format online (din punct de vedere juridic și tehnic), procedura de înființare și desființare a ONG-urilor.

Publicația livrează și câteva modele de documente:

  • Cerere de înscriere în vederea dobândirii personalităţii juridice
  • Cerere pentru înscrierea modificărilor actului constitutiv şi/sau statutului
  • Model Proces-Verbal alședinței Adunării Generale
  • Cerere pentru înscrierea modificărilor statutului.

Concluzia Analizei este  aceea că legislația națională,  este insuficientă pentru asigurarea accesului la justiție al grupurilor vulnerabile:

  • calitatea procesuală activă a organizațiilor neguvernamentale nu acoperă întregul spectru al nevoilor grupurilor vulnerabile
  • teoretic, aceste nevoi ar trebui acoperite prin acordarea asistenței juridice pro bono, de către avocați, însă, reglementarea actuală este extrem de îngustă cu privire la grupul țintă prevăzut de lege
  • ajutorul public judiciar în materie civilă este dificil de accesat de către persoane aparținând grupurilor vulnerabile, așa cum am demonstrat anterior și nu are acoperire suficientă în legislația specială
  • terminologia folosită în cuprinsul tuturor actelor normative prezentate în acest studiu, având ca numitor modalitățile de acces la justiție ale grupurilor vulnerabile, nu este corelată
  • organizațiile neguvernamentale precum și avocații, colaboratori ai organizațiilor neguvernamentale, au o expertiză concretă în materia drepturilor omului, dar, cum organizațiile au calitate procesuală activă în extrem de puține situații, expertiza acestora rămâne nefolosită.

O parte din aceste neclarități ori lipsuri poate fi îndreptată prin modificările legislative propuse combinate cu instruirea adecvată a profesioniștilor din sistemul judiciar cu privire la drepturile omului, în general, și cu accesul la justiție al grupurilor vulnerabile, în particular.

Ghidul privind digitalizarea proceselor și procedurilor interne ale ONGurilor poate fi consultat la acest link.

Analiza privind calitatea procesuală activă a organizațiilor neguvernamentale din România​ poate fi consultată la acest link.

Cele două publicații sunt resurse dezvoltate în cadrul proiectului Reducerea presiunii administrative și digitalizarea procesului de înființare, organizare și funcționare a organizațiilor neguvernamentale în România, derulat de Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit cu finanțare prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.