CLNR

LOGO CNLR_RO_WHITE

Raport anual 2020-2021

Schimbările sociale și economice produse în contextul pandemiei COVID-19 au avut efecte și la nivelul societății civile din România, în timp ce capacitatea organizațională și sustenabilitatea sectorului ONG au cunoscut o ușoară îmbunătățire, datorită dezvoltării filantropiei locale și a finanțărilor externe.

Din perspectiva drepturilor fundamentale, starea de urgență impusă prin Decretul 195/16 martie 2020 a adus o limitare a libertății de întrunire și a altor drepturi. Exercitarea dreptului de acces la informații de interes public a fost, de asemenea, limitat, prin dublarea termenelor legale de soluționare a solicitărilor de informații. Pe de altă parte, limitările impuse în timpul pandemiei cu privire la mobilitatea persoanelor au reprezentat un pas important spre digitalizarea administrației publice și a instanțelor din România.

Această tendință s-a manifestat și asupra cadrului legal de organizare și funcționare a ONGurilor, Ordonanța 26/2000 fiind modificată la finalul anului 2020 prin Legea 276/2020. Prin aceasta, au fost reglementate posibilitatea organizării adunării generale și a consiliului director prin mijloace de comunicare la distanță, precum și proceduri mai simple de înființare a ONGurilor. CLNR a participat la consultări cu alte organizații ale societății civile, oferind informații de specialitate și amintind că viitoarea reglementare va trebui să asigure un echilibru între simplificarea procedurilor de înregistrare și funcționare a ONGurilor și garantarea independenței societății civile.

În sfera economiei sociale, anul 2020 a reprezentat un pas important spre asigurarea sustenabilității unităților protejate autorizate, prin revenirea la forma anterioară a Legii nr. 448/2006, care prevedea posibilitatea ca angajatorii din sectorul public și privat, care nu angajează procentul minim de persoane cu dizabilități stabilit de lege, să poată opta și pentru achiziția de produse sau servicii oferite de unitățile protejate autorizate.

În raportul de activitate CLNR 2020-2021, am încercat să cuprindem informații despre cele mai importante activități de cercetare, advocacy, training, cosultanță, informare și sprijin, în care ne-am implicat în această perioadă.

Raportul poate fi descarcat aici în limba română.

 

Link descarcare pdf.

RO https://www.clnr.ro/wp-content/uploads/2022/05/Raport-Anual-CLNR-2020-2021.pdf