CLNR

LOGO CNLR_RO_WHITE

Raport de cercetare privind barierele administrative în organizarea și funcționarea ONG-urilor din România

Procedurile care guvernează înființarea și funcționarea ONGurilor sunt percepute de majoritatea reprezentanților sectorului ONG drept rigide, anevoioase, birocratice și consumatoare de timp. Această situație are diferite cauze, printre care:

  • Neclaritatea legii și practica neunitară;
  • Control judecătoresc asupra unor aspecte și modificări neesențiale;
  • Durata excesivă a tuturor procedurilor;
  • Lipsa interoperabilității între instituții publice;
  • Absența digitalizării procedurilor;
  • Disfuncționalități privind statutul de utilitate publică;
  • Procedură lungă și costisitoare de dizolvare a ONGurilor.

 

Prezentul raport analizează reglementarea procedurilor de înființare, organizare și funcționare, modificare și dizolvare a organizațiilor neguvernamentale din România, precum și obstacolele cu care se confruntă cetățenii și reprezentanții mediului ONG în realizarea acestor proceduri.

Ca răspuns la aceste provocări, raportul cuprinde o serie de recomandări, care presupun modificări atât la nivel de legislație primară, cât și modificări operaționale, în vederea simplificării și digitalizării procedurilor analizate.

În primul rând, se propune eliminarea controlului judiciar cu privire la modificările operaționale aduse statutului, precum și eliminarea unor elemente neesențiale din cuprinsul statutului. O atenție deosebită a fost acordată și simplificării și clarificării unor aspecte legate de organizarea internă a ONGurilor și de activitatea economică, precum și introducerea noțiunii de suspendare a organizațiilor care nu solicită certificatul de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor timp de un an. În plus, recomandările vizează simplificarea și scurtarea procedurii de recunoaștere a statutului de utilitate publică și eliminarea unor condiții nejustificate impuse ONGurilor solicitante, și obligarea Guvernului să se pronunțe într-un termen de 60 zile și să motiveze un eventual refuz. De asemenea, se propune unificarea registrelor cu privire la organizațiile neguvernamentale și păstrarea unui singur registru. care să asigure accesul efectiv al publicului la date despre sectorul ONG. Nu în ultimul rând, au fost aduse recomandări pentru simplificarea și scurtarea procedurii de dizolvare, precum și dizolvarea de drept a organizațiilor inactive.

Raportul poate fi descărcat de AICI.