CLNR

LOGO CNLR_RO_WHITE

Raport de evaluare: Mecanismele de finanțare publica

Raport de evaluare: Mecanismele de finanțare publică

Organizațiile societății civile reprezintă un furnizor important de servicii publice pentru o gamă variată de cetățeni indiferent de vârstă sau de gradul lor de integrare socială. Furnizarea de servicii publice variate și de calitate de către organizațiile neguvernamentale depinde de asigurarea resurselor necesare pentru acestea, indiferent că vorbim despre resurse financiare, umane, de timp etc. Finanțarea activităților organizațiilor neguvernamentale rămâne principala problemă a sectorului asociativ din România.

Raportul își propune să pună în discuție problema finanțării publice a activităților nonprofit (din bugetele publice locale sau naționale) printr-o analiză cât mai completă a datelor existente privind o parte a diverselor mecanismele de finanțare utilizate și a celor culese în cadrul cercetării derulate în rândul autorităților finanțatoare și a organizațiilor neguvernamentale. Printre temele abordate în cadrul raportului se numără dimensiunea finanțărilor publice acordate și evoluția acestora în ultimii ani, precum și principalele provocări identificate în aplicarea mecanismelor de finanțare publică analizate.

Download Raport

Raportul a fost realizat în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea cadrului juridic privind finanțarea publică a organizațiilor neguvernamentale” finanțat cu sprijinul Fondului Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă.