CLNR

LOGO CNLR_RO_WHITE

Raport de politică publică: finanțarea publică a activităților non-profit de interes general

Sustenabilitatea financiară reprezintă una dintre dimensiunile problematice pentru sectorul non-profit, furnizarea serviciilor de interes public de către organizațiile neguvernamentale pentru o gamă cât mai variată de categorii de populație precum și îndeplinirea rolului de garant al democrației depinzând de asigurarea finanțării. Finanțarea activității sectorului non-profit reprezintă în continuare o problemă în condițiile în care sprijinul instituțiilor statului (naționale sau locale) pentru ONG-urile furnizoare de servicii de interes public a scăzut foarte mult, granturile pentru ONG-uri s-au redus, iar numărul companiilor care susțin sectorul non-profit prin donații este destul de mic (23% in 2015) în ciuda măsurilor de stimulare a finanțării ONG-urilor de către companii (scutiri de impozit).

Prezentul raport analizează succint problema de politică publică referitoare la corelarea redusă a mecanismelor de finanțare publică a activităților non-profit aplicate la nivel național și local, cadrul legal actual a trei dintre principalele mecanisme de finanțare a activităților non-profit de interes general prevăzute de legislația română: Legea 350/2005, Legea 34/1998 și OG 51/1998 și formulează opțiuni de politici publice pentru îmbunătățirea acestuia. Opțiunea de politică publică care ar permite rezolvarea optimă a problemelor semnalate în implementarea mecanismelor actuale de finanțare o reprezintă introducerea unui mecanism unic de finanțare a activităților nonprofit de interes general. Astfel, mecanismul urmează să preia elementele care constituie bune practici din cadrul mecanismelor actuale și să aducă o serie de noutăți, pentru remedia disfuncționalitățile actuale. Acest mecanism urmează să fie aplicabil tuturor domeniilor de activitate și să fie compus dintr-un cadru general și din reguli specifice fiecărui sector în parte, în funcție de particularitățile acestuia. 

Descarcă Raport

Raportul a fost realizat în cadrul proiectului “Îmbunătățirea cadrului juridic privind finanțarea publică a organizațiilor neguvernamentale” finanțat cu sprijinul Fondului Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă.