CLNR

LOGO CNLR_RO_WHITE

Reprezentanții întreprinderilor sociale din sectorul agroalimentar pot participa la sesiuni de formare gratuite pentru dezvoltarea capacității în ceea ce priveste nevoile afacerii și inovare

GRAINS – Greening Agrifood in Social Economy, este un proiect finanțat de Consiliul European pentru Inovare și Agenția Executivă pentru IMM-uri.

Proiectul GRAINS are ca scop consolidarea capacității întreprinderilor sociale cu activitate în domeniul agroalimentar prin furnizarea de instruire și ateliere de lucru privind practicile durabile și modul de reducerea amprentei de mediu, și anume:

➢ Sprijinirea tranziției către practici și procese de producție durabile și ecologice;

➢ Promovarea adoptării de tehnologii și inovații durabile;

➢ Consolidarea capacității și a competitivității IMM-urilor din economia socială prin transferul de cunoștințe și dezvoltarea competențelor privind practicile durabile;

➢ Promovarea cooperării transnaționale, a schimbului de bune practici și practicilor durabile prin campanii de conștientizare și de sensibilizare.

Proiectul GRAINS implementează pentru întreprinderile sociale un program de consolidare a capacităților axat pe nevoile afacerilor și inovare, pe operațiunile specifice lanțului de aprovizionare agroalimentară, un program de mentorat și coaching, un program de sprijin consultativ pentru a facilita transferul de cunoștințe și expertiză de la experți și practicieni, precum și un program de acordare de granturi.

Proiectul se va desfășura între 1 octombrie 2023 și 30 septembrie 2025.

Foarte curând vom începe prima rundă de formare Capacity building training on business needs and innovation, unde puteți afla mai multe despre:

✓ instrumente financiare pentru tranziția ecologică a întreprinderilor sociale

✓ accesul la tehnologie și digitalizare pentru tranziția ecologică a întreprinderilor sociale

✓ branding și etichetare ecologică

✓ clusterele de inovare socială și ecologică (CSEI) și centrele europene de inovare digitală (EDIH)

În a doua etapă de training, vor fi abordate subiecte precum consolidarea capacităților privind amprenta ecologică și ecologizarea pieței agroalimentare, care vor include informații despre:

✓ ambalarea ecologică

✓ pierderile de alimente și amprenta ecologică a alimentelor

✓ piețe locale

✓ biodiversitatea și reziliența

Sesiunile de training vor fi organizate online, în limba engleză. Participarea este gratuită, dar este necesară înscrierea. Prima sesiune de training va avea loc pe 25 Ianuarie 2024, de la 10:30 la 14:30.

Pentru înscriere, vă rugăm să completați formularul disponibil aici:

După completarea formularului, veți fi contactat pentru a primi toate detaliile legate de organizarea trainingului.