CLNR

LOGO CNLR_RO_WHITE

Achiziții cu impact social și protecția mediului

ACF_A7_MM11

Granturile SEE 2014-2021

DESCRIERE GENERALĂ

OBIECTIV GENERAL

Proiectul își propune să răspundă problemei implementării extrem de reduse a prevederilor legislative privind achizițiile rezervate, achiziții cu clauze sociale și achiziții verzi în achizițiile publice, precum și în cele realizate de companii. Scopul este creșterea nivelului de implementare a achizițiilor cu impact social și de mediu la nivelul instituțiilor publice și al companiilor, în vederea îmbunătățirii incluziunii sociale a persoanelor din grupurile vulnerabile, inclusiv tineri și romi, și a calității vieții populației, prin reducerea efectelor negative asupra mediului.

OBIECTIVE SPECIFICE

GRUPUL ȚINTĂ

REZULTATE

Proiectul este derulat de Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit în parteneriat cu Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj și Asociația Ateliere fără Frontiere și beneficiază de o finanțare în valoare de 218.428,56 Euro prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.

Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro. „Lucrăm împreună pentru o Europ  verde, competitivă și incluzivă”.

Website proiect buysocial.ro – Accesează!

 

Proiect derulat de:

AFF_logo_600x600px_transparent-1