CLNR

LOGO CNLR_RO_WHITE

Incluziune și dezvoltare prin economie socială – IDEAL”

Cod proiect 128582

Programul Operaţional Capital Uman

DESCRIERE GENERALĂ

OBIECTIVE SPECIFICE

GRUPUL ȚINTĂ

REZULTATE

euzone-h500-ad912b11ab672b648c9188b4e95e7f31