CLNR

LOGO CNLR_RO_WHITE

IntersectVoices în Europa. Combaterea discriminării împotriva femeilor rome

REC-RDIS-DISC-AG-2019

Comisia Europeană „Programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie 2014-2020”

DESCRIERE GENERALĂ

OBIECTIVE SPECIFICE

GRUPUL ȚINTĂ

REZULTATE

Website: https://www.hdl.fi/en/intersect/

Facebook: https://www.facebook.com/Intersect-Voices-111391317329559.

Conținutul acestei pagini reprezintă numai opinia autorilor și este responsabilitatea exclusivă a acestora. Comisia Europeană nu își asumă nicio responsabilitate în ceea ce privește utilizarea informațiilor pe care le conține.