CLNR

LOGO CNLR_RO_WHITE

Măsuri pentru creșterea participării la educație și prevenirea abandonului

Merg la școală. Sunt Puternic!

Programul Operațional Capital Uman

DESCRIERE GENERALĂ

OBIECTIV GENERAL

Obiectivul general al proiectului constă în asigurarea accesului la educație preșcolară, și la învățământ primar și secundar inferior de calitate pentru minim 510 preșcolari și elevi din școlile Soldanu, Curcani și Luica din judetul Calarași pe durata a 36 de luni. Pentru a transforma școala într-o instituție prietenoasă pentru toți copiii înscriși la școala, activitățile extracuriculare (programul Micii Cercetași) precum și sesiunile de educație pentru sănătate, antreprenoriat și dezvoltare durabilă s-au adresat tuturor elevilor din ciclul primar și gimnazial.

OBIECTIVE SPECIFICE

GRUPUL ȚINTĂ

REZULTATE

Pagină website realizată în cadrul POCU 106886/ Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020/ Axa prioritară Educație și competențe/ Obiectiv specific. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6 Școală pentru toți/ Titlul proiectului: Măsuri pentru creșterea participării la educație și prevenirea abandonului/ Contract numărul 30892/08.05.2018/. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.