CLNR

LOGO CNLR_RO_WHITE

Prevenirea și combaterea riscurilor pentru tineri în rețelele social media online printr-o abordare bazată pe acțiune – RISE 

2021-1-RO01-KA220-YOU-000028688

Erasmus+

PARTENERI

OBIECTIV GENERAL

OBIECTIVELE SPECIFICE

GRUPUL ȚINTĂ

REZULTATE