CLNR

LOGO CNLR_RO_WHITE

Promoting the Integration of Roma Women (PROMA)

Promovarea integrării femeilor rome

2020-1-RO01-KA204-080214

Erasmus+

DESCRIERE GENERALĂ

OBIECTIV GENERAL

Integrarea femeilor rome prin crearea de instrumente care să răspunda nevoilor lor în domeniul educatiei și prin instruirea educatorilor care lucrează în comunitățile rome.

GRUPUL ȚINTĂ

REZULTATE

Alte rezultate așteptate

Conținutul acestei pagini reprezintă numai opinia autorilor și este responsabilitatea exclusivă a acestora. Comisia Europeană nu își asumă nicio responsabilitate în ceea ce privește utilizarea informațiilor pe care le conține.