CLNR

LOGO CNLR_RO_WHITE

Parteneriat în dezvoltarea de politici sociale la nivel local

Cod MySMIS 151211

Componenta 1 CP14/2021 pentru regiunea mai dezvoltată – Consolidarea capacităţii ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea dezvoltării la nivel local

Axa Prioritară: Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente

DESCRIERE GENERALĂ

OBIECTIV GENERAL

Proiectul urmărește creşterea capacităţii Centrului pentru Legislaţie Nonprofit si a partenerilor acestuia de a se implica în formularea şi promovarea dezvoltării politicilor din domeniul protecţiei sociale la nivelul Sectorului 6 Bucureşti. Atingerea obiectivului general se va realiza prin dezvoltarea unui parteneriat la nivel local în vederea evaluării şi monitorizării independente a politicilor sociale de la nivelul Sectorului 6 şi prin instruirea a 55 reprezentanţi ai societăţii civile, aleşi locali şi funcţionari din administraţia publică locală.

OBIECTIVE SPECIFICE

GRUPUL ȚINTĂ

REZULTATE

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro și http://www.poca.ro. Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.